[quote]Začal klesat podíl utečenců přecházejících z Turecka do Řecka. Místo tisíců či dokonce desetitisíců osob jich byly I jen stovky. Současně se začaly navracet tisíce běženců, u nichž se ověřilo, že jejich životy doma nebyly ohroženy a nepotřebují tedy podle úmluv OSN mezinárodních ochranu a že nejde o ekonomické migranty, potřebné na trhu práce členských států EU. Současně bylo třeba reagovat na zvyšující se počty osob, které podle odhadu orgánů OSN bude ještě ochranu a asyl potřebovat.[/quote]

Posléze došlo ke spojení pomoci syrským dětem dodávkami mléka a tím pomoci zemědělcům EU zvýšit odbyt mléka a mléčných výrobků.

Vyjádření komisaře AVRAMOPOULOSE na zasedání UNHCR na vysoké úrovni o sdílení globální odpovědnosti za syrské uprchlíky v Bruselu 30. března

V současné době je podnětem k zvýšení mezinárodního úsilí při zvládání uprchlické krize velmi důležitá událost dnešní první informace, z níž jsme se ráno poprvé dozvěděli, jaký má toto úsilí vliv na bezprostředně sousedící země a jaké herkulovské úsilí vyvíjejí státy, aby poskytly pomoc syrským uprchlíkům na svém území. Celosvětová komunita to očekává.

Chci vám říci, že je tedy Evropa přítomna na jednání a to jsem přišel dnes potvrdit. Evropa a UNHCR – program pomoci OSN – mají stejné cíle a objekty snah: ochranu osob v souladu s evropskými a mezinárodními standardy.

Za prvé Evropa je tady i nadále připravena k podpoře zemí jako Turecko, Jordánsko, Libanon v poskytování ochrany a pomoci uprchlíkům.

Ale za druhé, a to je stejně tak důležité, Evropa je také připravena přijmout svůj spravedlivý podíl na této pomoci. Máme za sebou již dlouhou cestu od samého počátku, kde jsme byli před rokem.

Zatímco několik evropských zemí – a některé z nich jsou zde dnes –  přesídlovalo uprchlíky po mnoho let, v červenci 2015 28 členských států spolu s Norskem, Švýcarskem, Islandem a Lichtenštejnskem vytvořilo vůbec první program EU pro znovu-usídlování 22504 osob, které potřebují mezinárodní ochranu.

To vedlo k prvnímu včasnému zapojení 10 nových zemí do přesídlování v rámci EU. Zatím bylo přesídleno v tomto rámci 4555 lidí z Jordánska, Libanonu a Turecka.

UNHCR hrál klíčovou roli v této záležitosti a zůstává naším klíčovým partnerem. Ale nejsme samozřejmě ještě hotovi. Rok 2015 byl bezprecedentním rokem s více než milionem příjezdů do Evropské unie, kdy ale také bohužel několik tisíc lidí ztratilo své životy volbou nebezpečné námořní trasy. S cílem ukončit tuto nebezpečnou cestu, a obzvláště podnikání nelítostných pašeráků lidí, jsme dosáhli 17. – 18. března důležité dohody s Tureckem.

Ale chceme-li účinně zavřít zadní vrátka nepravidelným a nebezpečným migračním trasám, musíme otevřít bezpečné a legální okno. Lidé musí být schopni uvěřit, že budou přesídleni, aby nedošlo k nalodění na nebezpečných námořních trasách nebo pozemních cestách.

Členské státy EU mají stále závazek přesídlit zbývajících 18.000 osob v systému EU. Ale to není dostačující a já jsem se neustále pokoušel přimět členské státy, aby přesídlily více osob. Proto jsme navrhli, aby členské státy využívaly 54.000 míst, která ještě nejsou přiřazena v rámci schématu přemístění EU, pro legální přímé přijetí syrských uprchlíků z Turecka. Bude to v rámci pochopení skutečnosti, že pokud vše půjde podle plánu v rámci dohody s Tureckem, toky se sníží.

Kromě toho budeme pokračovat v práci na vytvoření a realizaci dobrovolných humanitárních přijímacích systémů z Turecka. Praxe přesídlení existuje celá léta. Neměli bychom objevovat trakař, měli bychom se poučovat a vyměňovat si osvědčené postupy.

V EU, bychom měli dále zefektivnit a harmonizovat naše postupy s cílem usnadnit a zvýšit rozsah přesídlení.

Ale co je nejdůležitější, musíme urychlit dodávky pomoci a podporovat politickou vůli. Nezapomínejme však, že je to potřeba dosáhnout v globálním měřítku.

Migrační a uprchlická krize je globálním problémem a vyžaduje globální reakci. Dnešní schůzka na vysoké úrovni má pro to zásadní význam, a dnes odpoledne budeme diskutovat o přípravách summitu v New Yorku v září na řešení velkých pohybů uprchlíků a přistěhovalců.

Protože se nejedná o jednorázovou záležitost. Chceme-li skutečně řešit aktuální charakteristiky uprchlické krize, budeme muset začít masivní a důsledné přesídlování i v nadcházejících létech. 

EU poskytne mléko 350.000 syrských dětí

Evropská komise přijala 30.3 program v hodnotě 30 milionů EUR na poskytování mléka 350.000 syrských dětí jako součást již poskytované podstatné pomoci Evropské unie lidem v nouzi v důsledku krize v tomto regionu.

Financování tohoto zatím posledního programu je součástí podpůrného balíčku ve výši 500 milionů EUR pro evropské zemědělce, který předložila Komise v roce 2015, což představuje významnou reakci Komise na podporu evropských zemědělců. Bude použit na nákup mléka, které by mělo pocházet z EU.

Stejně jako podpora evropským zemědělcům prostřednictvím nákupu konzumního mléka přispěje program 30 milionů € významně k hlavní výzvě, kterou je pro EU uprchlická krize. Mléko bude distribuováno syrským dětem a posílí již operační program rozdělování potravin pro školáky financovaný EU v Sýrii.

„Tento nový program pomůže stovkám tisíc syrských dětí v nouzi. Musíme být i nadále odhodláni pomáhat nejzranitelnějším obětem konfliktu. Tato dodatečná podpora půjde prostřednictvím partnerských humanitárních organizací, působících v zemi.“ uvedl komisař EU pro humanitární pomoc a krizový management, Christos Stylianides.

Mléko pokud bude mít původ v EU a je součástí 500 milionů EUR balíčku solidarity Evropské komise s evropskými zemědělci, předloženým v září 2015, kdy 30 milionů € bylo vyčleněno na řešení potřeb zranitelných skupin ve třetích zemích, v souvislosti se současnou uprchlickou krizí.

Komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova, Phil Hogan, uvedl: „Jsem rád, že Komise dnes přijala tento program, který je nedílnou součástí návrhu Evropské komise na balíček podpory 500 milionů € pro evropské zemědělce. Tento nový program přispívá ke dvěma prioritám Komise – cíli podpořit zemědělce ve velmi obtížné době, a zároveň zajistit, že jsme nadále plně soustředěni na velkou výzvu, kterou představuje probíhající uprchlická krize.“

Konflikt v Sýrii měl vážný dopad na odvětví zemědělství této země, což vedlo k poklesu produkce potravin, zejména mléčných výrobků. Spotřeba mléka byla významně snížena zejména u chudých domácností v důsledku vysokých cen potravin. Syrské rodiny obvykle spotřebovávaly před krizí mléko a další mléčné výrobky denně. V současné době mléko v některých případech zcela vymizelo z běžné stravy.

Kromě toho mléko a mléčné výrobky lépe vyhovuje potřebám lidí v oblasti potravin a výživy, kteří budou mít prospěch z tohoto programu, konzumace mléka je vhodné pro lidskou spotřebu po dlouhou dobu a umožňuje její samostatnou konzumaci, aniž by bylo potřeba přidávat vodu (kvalita, která nemůže být vždy zaručeno až do požadované úrovně ve všech částech určených pro oblastí podpory).

Souvislosti

EU je hlavním dárcem v mezinárodní reakci na syrskou krizi, s více než 5,5 miliard € z EU a členských států společně na humanitární účely, rozvoj ekonomiky a stabilizační pomoc. Na „Podporu Sýrie a oblasti“ na konferenci dne 4. února v Londýně, Evropská unie a její členské státy se zavázaly poskytnout více než 3 miliardy € v roce 2016 na pomoc lidem postiženým v důsledku bojů v Sýrii v celém širším regionu.

Balíček mléka je proto jednorázový přídavek k již podstatnému financování EU humanitární pomoci poskytované lidem v nouzi.

Humanitární pomoc EU

Uvnitř Sýrie díky záchranné pomoci poskytované Komisí získalo cca 2 miliony lidí přístup k nezávadné vodě, sanitárním a hygienickým potřebám, 850 000 lidí obdrželo potraviny, 1 milion lidí přijalo nepotravinové položky pomoci a přístřeší, na 350 000 děti se vztahují programy na ochranu dětí.

V Jordánsku humanitární pomoci Komise pomáhá více než 350.000 syrských uprchlíků.

V Libanonu prostřednictvím svých partner dosáhne na humanitární pomoc EU asi 665,000 lidí.

V Turecku humanitární pomoc EU financuje poskytování potravin, zdravotnické pomoci a ochranu prostřednictvím humanitárních partnerů a nyní je směřována do zařízení pro uprchlíky v Turecku. Dne 4. března 2016 Evropská unie oznámila 40 milionů € v rámci prvního přídělu na humanitární pomoc prostřednictvím Světového potravinového programu (WFP) v úzké spolupráci s tureckou organizací Červeného půlměsíce.

Humanitární pomoc EU je nestranná a nezávislá a jde k lidem v nouzi bez ohledu na etnická či náboženská kritéria.