[quote]NASA společně s korejským Národním ústavem pro výzkum životního prostředí (NIER) spolupracuje na šestitýdenním výzkumu, jehož výsledky mají pomoci lidstvu pochopit problematiku znečišťování ovzduší. Do projektu jsou zapojeny celkem tři letadla vybavena 37 různými nástroji a více než 300 pozemních stanic, které spolu navzájem komunikují a sbírají data, která by mohla pomoci nalézt řešení v problematice znečišťování ovzduší.[/quote]

Znečištěné ovzduší není jen nepříjemné, navíc způsobuje zdravotní potíže. Podle údajů Světové zdravotnické organizace zemře až 3,7 mil. lidí ročně na onemocnění ze znečištěného ovzduší, tedy na nemoci srdce, dýchacího ústrojí a na rakovinu.

Cílem projektu, na kterém spolupracují Spojené státy společně s Koreou (KORUS – AQ), je lepší pochopení dané problematiky a rozlišení jednotlivých prvků, které hrají roli ve znečišťování ovzduší, a to nejen těch lidských, ale také přírodních a vytvořit nové postupy, jak situaci zlepšit.

Letoun bude shromažďovat data o plynech v atmosféře, slunečním záření a další. Data budou zkombinována s daty z více než 300 pozemních stanic rozmístěných napříč venkovem i městskou zástavbou.

korus-aq-korea-air-pollution-2

Samo o sobě se jedná o velké množství dat, ale 293 vědců, kteří na projektu pracují, tato data ještě porovnají s daty získanými ze satelitů obíhajících kolem Země. Součástí projektu je též mise nazvaná KORUS-Ocean Color (KORUS – OC), do které jsou zapojena dvě výzkumná plavidla, pomocí kterých budou vědci zkoumat kvalitu vzduchu a vody u pobřeží. Zaměří se především na chemické složení vody a množství fytoplanktonu.

A proč zrovna Jižní Korea? Je to země kontrastů, kde jsou hustě zastavěná velkoměsta na straně jedné, a venkovské a farmářské oblasti na straně druhé. Vědci tak mohou zkoumat jak emise produkované lidskou činností, tak emise přírodního původu. Vědci též mohou zkoumat vliv emisí, které sem doputovaly ze vzdálenějších oblastí, kupříkladu z Číny.

Výsledky tohoto výzkumu pomohou nejen v porozumění problematice znečišťování ovzduší, ale též ve vývoji moderních satelitů budoucnosti. Programy Monitoring troposférických emisí (TEMPO) v režii NASA a Pozemní spektrometrický monitoring životního prostředí (GEMS) řízený NIER budou probíhat v nejbližších letech a poskytnou detailní údaje o kvalitě vzduchu v severní Americe a východní Asii.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno