Zdroj: Archiv

[quote]Z Prahy by mohly vést čtyři vysokorychlostní železniční koridory, a to do Drážďan, Mnichova, Wroclawi a na Brno a dále do Rakouska. Vyplývá to z dokumentu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), který včera projednal magistrátní výbor pro dopravu. Termín stavby není přesně daný, první stavby by mohly začít po roce 2030.[/quote]

„Tratě jsou koncipovány tak, aby na ně mohly vyjet všechny druhy vlaků, jak vysokorychlostní, které pojedou rychleji než 160 kilometrů v hodině, tak i příměstské vlaky,“ řekl Radek Čech z odboru strategie SŽDC.

Některé trasy jsou zaneseny v návrhu územního plánu. Podle Čecha SŽDC prosazuje zejména jižní výjezd z Prahy přes Hostivař, protože páteří železnice je trať z Prahy do Brna.

„Jednoznačnou prioritou z vnitrostátního hlediska mezi novostavbami zaujímá úsek Praha-Brno, který je důležitým úsekem nejen pro samotnou ČR, ale pro celou střední Evropu,“ řekl.

Pro trať na Brno již existuje zadání studie proveditelnosti. SŽDC pracuje se dvěma variantami spojení, jde o severní a jižní trasu. Severní vede přes Havlíčkův Brod a jižní přes Benešov a Jihlavu.

Další významnou trasou je propojení Prahy a Drážďan. Trať směrem ku Praze má být navržena pouze pro vysokorychlostní osobní vlaky s rychlostí až 350 kilometrů v hodině. Nákladní dopravě budou nadále sloužit dvě nynější dvoukolejné tratě.

V příštím roce by SŽDC podle Čecha chtělo vyřešit celý dopravní uzel Prahy. Zpracování studie proveditelnosti pro trať Praha-Drážďany by mělo být hotovo v lednu 2019, pro trasu z Prahy do Brna a dále do Břeclavi by měla být studie zadána letos, stejně tak pro trať do Plzně. SŽDC chce rovněž prověřit možnost vybudování tunelu z Edenu do Běchovic.

Centrum pro efektivní dopravu (Cedop) v březnu uvedlo, že s francouzskou společností Egis Rail začne pracovat na studii proveditelnosti na stavbu rychlotrati z Prahy do Drážďan. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by tato první česká vysokorychlostní trať být v provozu v roce 2035.

V Evropě existuje 8000 kilometrů rychlotratí, kde vlaky mohou jezdit na nově postavených tratích rychlostí 250 kilometrů za hodinu a více, uvedl již dříve výkonný ředitel Společenství evropských železničních společností Libor Lochman.

Zdroj: ČTK