[quote]Právě před více než měsícem zahájila Evropská komise svou leteckou strategii, nastíněním vize tohoto důležitého odvětví. Důležitého proto, že přímo zaměstnává 2 miliony evropských občanů; přispívá 110 miliardami eur na HDP EU; zajišťuje, že vzdálená území Unie mohou zůstat ve spojení, a těží z nich odvětví jako je cestovní ruch, který by bez letectví v některých regionech neexistoval.[/quote]

Konektivita je také hlavní hnací silou pro růst a zaměstnanost.

Je to poprvé, co máme strategii letectví. Máme za sebou úspěšné období růstu letecké dopravy v EU od liberalizace v roce 1990. Musíme stavět na tomto úspěchu a replikovat jej v celosvětovém měřítku.

V roce 2016 začínáme strategii letectví ve spolupráci s vámi, zainteresovanými stranami z leteckého ekosystému, naplňovat. Je proto obzvláště užitečné a nutné svolání tohoto summitu letectví na počátku nizozemského předsednictví. Umožňuje, aby se všechny subjekty v leteckém ekosystému spojily. A já znovu vítám vytvoření evropské skupiny Airlines 4 – letecké společnosti se scházejí  k pohybu vpřed, protože jsme začali strategii provádět. Podívejme se krátce na čtyři klíčové oblasti pro implementaci strategie.

1.   Vnější ohnisko
Komise chce zajistit, aby odvětví letecké dopravy EU zůstalo vedoucím hráčem v mezinárodní letecké dopravě. Musíme budovat vztahy v nových částech světa, aby se dosáhl prospěch z nových trhů, jako je Čína, Perský záliv nebo v region ASEAN. Aby se tak stalo, potřebujeme jasné a spravedlivé regulační prostředí, a to prostřednictvím komplexních dohod mezi EU a ostatními regiony.

Moje naděje je, že se v roce 2016 dohodnou členské státy na tolika mandátech pro práci na těchto komplexních dohodách, kolik je jen možné. Předložili jsme ambiciózní soubor požadavků, a doufám, že nás státy podpoří. Naléhavě žádám ministry, aby to pokládali za svou prioritu. V první polovině roku 2016 Uvedeme nová opatření k řešení nekalých obchodních praktik s cílem zajistit rovné podmínky pro letecké společnosti EU na mezinárodní úrovni.

2.   Vnitřní trh EU

Dokončení iniciativy SES (společné evropské oblohy) zůstává v rámci Evropské unie klíčové pro udržitelný úspěch. To také udrží naše odvětví globálně konkurenceschopný. Apeluji na všechny partnery, zejména v členských státech EU pod vedením nizozemského předsednictví, aby se dokončila práci na tomto nařízení SES 2 tak, aby mohlo vstoupit v platnost co nejdříve. Plnění nařízení SES 2 v roce 2016 je velmi důležité. To je jediný a největší problém k vyřešení zefektivňování našeho trhu EU v oblasti letectví a jeho konkurenceschopnosti.

Je zapotřebí akce na úrovni EU k překonání nadměrných kapacit a účinnosti omezení, vyplývajících z neefektivního využívání stávajících zdrojů (vzdušného prostoru, letišť) a omezení na trhu. Letectví se musí stát nedílnou součástí intermodální dopravy s nejlepším možným připojením, což pomůže růst evropské ekonomiky.

3.   Normy

Růst je důležitý, ale ne za každou cenu. Musí být udržitelný a zachovat si vysoké standardy:

– pro cestující, což je důvod, proč jsme provedli revizi právní úpravy práv cestujících. V roce 2016 budeme vydávat pokyny týkající se práv cestujících s cílem zajistit větší jasnost.

– Právě minulý měsíc jsem se zúčastnila konference COP 21 v Paříži. Změna klimatu je jednou z priorit Evropské komise. Letadla poháněná více udržitelnými zdroji energie se musí stát pro odvětví letectví prioritou. Kdy můžeme očekávat například „Hybridní rovnováhu“? V letošním roce EU musí dosáhnout dohody o globální dohodě o emisích, umožnit uhlíkové neutralitě růst od roku 2020. Doufám, že Valné shromáždění ICAO bude v tomto ohledu úspěšné.

– Bezpečnost: Jsem si jista, že nizozemské předsednictví pokročí v novém nařízení k bezpečnosti, které bylo předloženo jako součást strategie letectví. Budeme také pracovat na uvolnění plného potenciálu dronů.

– Sociální aspekty: nutno zachovat vysoký standard pro pracovníky.

– Zabezpečení. V těchto náročných časech musí být bezpečnost prioritou. Důvěra v letectví je životně důležitá pro jeho úspěch.

4.   Inovace & investice

Inovace je jádrem umožnění pokroku v oblasti vnějších a vnitřních záležitostí, stejně jako zachování vysokých standardů. Tento rok Komise vydá návrh na základní právní rámec pro bezpečné používání dronů na evropské úrovni. Prostřednictvím našeho program financování infrastruktury v nástroji pro propojení Evropy Evropská unie investuje 2,5 miliardy EUR od nynějška do roku 2020 pro nasazení programu SESAR. SESAR může potenciálně vést k vytvoření více než 300.000 nových pracovních míst, a dosáhnout současně účinnějšího využívání našeho vzdušného prostoru. V roce 2016 vydáme pokyny k vlastnictví a kontrole. To poskytne větší jistotu a srozumitelnost pro investory.

Právě minulý týden jsem byla přítomna  podpisu Memoranda o porozumění mezi Evropskou investiční bankou (EIB) a správcem implementace SESAR (SDM) k posílení a rozšíření spolupráce mezi oběma organizacemi. Je to model pro budoucí spolupráci mezi institucemi EU a zainteresovanými stranami v oblasti letectví.

***
Letectví je na křižovatce. Status quo již není možný. Plnění úkolů, kterým čelíme, bude bezpochyby působit rušivě. Úspěšná realizace této strategie letectví bude záviset na ochotě všech aktérů spolupracovat. Letectví je celosvětovým odvětvím a všechny části sítě letecké dopravy v EU vytvářejí hodnotu.

Konkurenceschopná a udržitelná letecká doprava umožní Evropě udržet své vedoucí pozice v globálním zájmu občanů, letectví, požene růst a pracovní místa a růstu. V roce 2015 jsme nastínili ambiciózní vizi pro odvětví letecké dopravy. V roce 2016, je čas na naplňování

Ráda bych poděkovala nizozemskému předsednictví za dnešní akci. Doufám, že se vám podaří dosáhnout pokroku v klíčových souborech, jako jsou žádosti o mandáty; základní nařízení EASA; SES 2.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno