[quote]Podle zprávy Eurostat z 2. května bylo v roce 2015 88 300 žadatelů o azyl, kteří žádají o mezinárodní ochranu v členských státech Evropské unie považováno za nezletilé osoby bez doprovodu. Zatímco se jejich počet v období 2008-2013 vždy pohyboval v EU mezi 11 000 a 13 000, v roce 2014 de téměř zdvojnásobil na něco vice 23 000 osob, 2015 narostl na téměř 4násobek.[/quote]

V roce 2015 byla podstatná většina nezletilých bez doprovodu muži (91%) a více než polovina byla ve věku 16 až 17 (57%; 50 500 osob), ve věku 14 až 15 let činil 29% (25 800 osob) a ve věku méně než 14 let 13% (11 800 osob). Přibližně polovina (51%) žadatelů o azyl považovaných za nezletilé osoby bez doprovodu v EU v roce 2015 byli Afghánci.

Žadatelé o azyl považovaní za nezletilé osoby bez doprovodu v členských státech EU *, 2008-2015

(bez Chorvatska v období 2008-2011)

bzp1

Čtyři z 10 požádalo o azyl ve Švédsku

V roce 2015 byl nejvyšší počet žadatelů o azyl považovaných za nezletilé osoby bez doprovodu registrován ve Švédsku (téměř 35300 nezletilých bez doprovodu, 40% všech zapsaných v členských státech EU), následuje Německo (14400, 16%), Maďarsko (8800, 10%) a Rakousko (8300,9%). Dohromady na tyto čtyři členské státy připadly tři čtvrtiny všech žadatelů o azyl považovaných nezletilé bez doprovodu registrovaných v EU v roce 2015.

Největší podíl nezletilých mladých žadatelů o azyl bez doprovodu v Itálii

Největší podíl nezletilých bez doprovodu ze všech mladých žadatelů o azyl v roce 2015 byl zaznamenán v Itálii (56,6% všech nedoprovázených žadatelů o azyl mladších než 18 let) a ve Švédsku (50,1%), následuje Spojené království (38,5% ), Nizozemsko (36,5%), Dánsko (33,7%), Finsko (33,2%) a Bulharsko (33,1%). Celkově v EU nezletilí bez doprovodu tvořili téměř čtvrtinu (23,0%) všech žadatelů o azyl mladších 18 let.

Žadatelé o azyl považovaní za nezletilé bez doprovodu v členských státech EU, 2015

bzp2

1 z 2 nezletilých bez doprovodu pochází z Afghánistánu

Většina žadatelů o azyl považovaných za nezletilé osoby bez doprovodu v členských státech EU byli Afghánci (51% z celkového počtu nezletilých bez doprovodu v roce 2015). Z celkového počtu 45300 Afghánců považovaných za nezletilé osoby bez doprovodu v EU v roce 2015 byla více než polovina zaregistrována ve Švédsku (23400). Afghánci reprezentovali nejpočetnější občanství žadatelů o azyl považovaných za nezletilé osoby bez doprovodu v patnácti členských státech EU. Na 2. místě byla Sýrie (16% z celkového počtu nezletilých bez doprovodu);14300 Syřanů. 7 z 10 z nich bylo zaregistrováno v jednom z tří členských států: Německo (4000), Švédsko (3800) a Maďarsko (2200).

Žadatelé o azyl považovaní za nezletilé bez doprovodu v EU podle státního občanství, 2015

bzp3

Žadatelé o azyl považovaní za nezletilé osoby bez doprovodu, podle státního občanství, 2015

bzp4

bzp5

Metody a definice

Údaje o azylu jsou poskytovány Eurostatu ze strany ministerstev vnitra, spravedlnosti nebo přistěhovaleckých úřadů členských států v souladu s článkem 4 nařízení (ES) 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany.

Žadatelé o azyl považovaní za nezletilou osobou bez doprovodu jsou než do 18 let, kteří přijíždějí na území členských států bez doprovodu dospělé osoby, určené podle práva nebo praxe dotyčného členského státu, kteří se skutečně nenacházejí v péči takové osoby. Tato definice zahrnuje i nezletilou osobu, jež je ponechána bez doprovodu poté, co vstoupila na území členských států.

„Žadatelé o azyl považovaní za nezletilé osoby bez doprovodu“ jsou všichni žadatele o mezinárodní ochranu, kteří jsou považováni za ně považovány vnitrostátními orgány. Věk nezletilých bez doprovodu hlášený členskými státy musí obsahovat odkaz na věk přijímaný národními azylovými orgány. V případě, že vnitrostátní orgán provádí postup posuzování věku ve vztahu k žadateli, hlášený musí být stanoven postup pro posuzování věku.

„Žádost o mezinárodní ochranu“ je žádost o mezinárodní ochranu, jak je definována v čl. 2 (g) směrnice Rady 2004/83 / ES, tedy včetně žádostí o status uprchlíka nebo status doplňkové ochrany, a to bez ohledu na to, zda byla žádost podána při příjezdu na hranicích, nebo zevnitř země, a to bez ohledu na to, zda osoba vstoupila na území legálně (například jako turisté) nebo nelegálně.

S ohledem na demonstrace:

* Jde o jistou transformaci migrační tsunami

* ale v ČR jsou protesty neúměrné „návalům“ zájemců, jde o zbytečný skandál, zástupné politikaření,

* v Evropě by mohlo jít o opačný proces, než v jakém se unesená křesťanská děcka měnila před staletími v janičáry,

* řízený proces převýchovy by mohl pomoci snížit demografické stárnutí a napětí na trhu práce, protože jiné možnosti asi nezbývají.

* Proces pacifikace v Afganistánu a v menší míře v Kosovu vzhledem k vynaloženému úsilí příliš nepokročil, má-li mít smysl, musí se posílit.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno