Zdroj: Archiv

[quote]

EU-USA štít ochrany soukromých informací funguje

Štít funguje od 1. srpna 2016, od srpna mohly americké společnosti požádat o své zaregistrování do seznamu organizací schválených podle pravidel štítu pro ochranu soukromých informací EU-US u amerického ministerstva obchodu; to ověřuje uplatnění zásad ochrany osobních údajů v souladu s normami pro ochranu údajů naléhavě požadovaných pro ochranu soukromí  EU, respektive zejména Evropským parlamentem.

[/quote]

Byl to první krok k přípravě smlouvy o transatlantickém partnerství v reakci na požadavky americké strany požadovat osobní data cestujících z EU do USA. Od 1. srpna 2016 organizace z USA uvedené v seznamu štítu ochrany osobních informací mohou získat osobní údaje z EU v plném souladu s pravidly EU pro ochranu osobních údajů.

V USA jich bylo za první měsíc certifikováno 103. To znamená, že tyto společnosti USA mohou být evropskými podniky teď snadno zkontrolovány podle seznamu štítu na ochranu soukromí, zda jejich americké partnerské společnosti, jimž jsou přenášeny osobní údaje, jsou certifikovány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu USA v současné době přezkoumává zásady ochrany osobních údajů u 190 dalších firem, které požádaly o zápis do seznamu štítu ochrany soukromí, dalších 250 společností jsou v procesu přípravy podání jejich žádostí.

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů k tomu uvedla:

„EU-USA Privacy Shield je robustní nový rámec ochrany základních práv Evropanů, a také zjednodušení podnikání přes Atlantik. Jsem ráda, že mnohé podniky se již přihlásily a předložily své zásady ochrany osobních údajů v souladu se štítem na ochranu soukromí. Povzbudí to mnoho dalších k následování, aby Evropané měli plnou důvěru v oblasti ochrany jejich osobních údajů při jejich předávání do Spojených států.“

Komise vítá rozhodnutí učiněné třetinou z certifikovaných společností zvolit způsob ochrany osobních údajů a orgánů EU jako orgánů řešících případné spory (což je povinné pro data k lidským zdrojům, ale nepovinné pro ostatní osobní údaje). To poskytne jednotlivcům jednoduchým a přístupným způsobem dosáhnout nápravy, pokud se domnívají, že byla jejich data zneužita a nebyla respektována jejich práva na ochranu osobních údajů.

Veškeré podrobnosti o různých možnostech nápravy jsou dostupné v příručce občanů, zveřejněné Komisí.

Celní vyšetřovatelé EU dostávají nový mocný nástroj k boji s podvody

Od počátku září budou mít celní vyšetřovatelé v celé Evropské unii možnost efektivněji využívat nové elektronické nástroje k boji proti celním podvodům. Prostřednictvím aktualizace celních pravidel budou mít celní orgány přístup k novým IT systémům, které zaznamenávají fyzické pohyby kontejnerů přepravovaných námořními plavidly a shromažďovat informace o zboží, které při obchodu vstupuje, odchází nebo jen prochází státy EU.

Tyto nové nástroje umožní EU a jejím členským státům, aby lépe sledovaly a vystopovaly podezřelé zásilky, a aby lépe odhalily celní podvody.

„Celní podvod je zátěž pro veřejné rozpočty a musíme to zvrátit účinnou a inteligentní odpovědí“, uvedla místopředsedkyně Evropské komise Kristalina Georgieva, která uvítala provádění nových právních předpisů.

„Díky novým nástrojům budou veřejné orgány lépe připraveny na řešení tohoto problému, aniž by se narušil legitimní obchod,“ dodala.

Celní podvod – například nesprávné deklarace původu produktu, podhodnocení či falešné označení zboží při dovozu – způsobuje značné škody na finančních zájmech EU. Vzhledem k nadnárodní povaze takovýchto podvodů je spolupráce mezi celními orgány zásadní.

Pozměněný právní předpis pomůže urychlit vyšetřování OLAF stanovením lhůt pro členské státy, aby poskytly dokumenty související s vyšetřováním. Usnadní také využívání informací získaných na základě vzájemné pomoci jako důkaz v soudním řízení národních soudů.

Bezpečnější silnice na Slovensku díky ESI fondům

31.8. 2016 Komise schválila velký projekt silniční infrastruktury na Slovensku, s příspěvkem z Fondu soudržnosti 238 milionů €. Projekt byl zahájen v období 2007-2013, jde centrem hornaté oblasti Žiliny a klade si za cíl zlepšit silniční spojení na polské hranice a na východě Slovenska, jako součást panevropského dopravního koridoru Rýn- Dunaj.

Cílem projektu je také odlehčení tras k městům Žilina a Martin a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v regionu.

„Tento nový projekt podporovaný EU na Slovensku má dvojí cíl: jde o zlepšení bezpečnosti silničního provozu a přispěje k hospodářskému rozvoji regionu,“ uvedla komisařka pro regionální politiku Corina Cretu.

Slovensko má v rámci ESI pro období 2014-2020 k dispozici více než 15 miliard € fondů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno