[quote]Železniční koridor z Prahy na Moravu přes Pardubice přestává kapacitně postačovat. Příčinou je nárůst vlakových spojů díky značné konkurenci v osobní dopravě i vypravování vlaků s malým počtem vagonů. Novinářům to řekli během Železniční konference v Pardubicích generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Surý a pardubický poslanec a člen hospodářského výboru sněmovny Martin Kolovratník. Situaci by měl vyřešit drážní regulátor, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jehož vznik nyní projednává Poslanecká sněmovna.[/quote]

Rozhodující bude role regulátora, ten rozhodne, zda pojedou tři vlaky za hodinu nebo jeden a bude hodně plný cestujících,“ uvedl Surý. Podle něj po koridoru jezdí také hodně nákladních vlaků, protože dopravci kvůli úsporám jezdí raději rovinatým Polabím než přes Českomoravskou vysočinu.

My chceme i formou poplatku za dopravní cestu v budoucnosti a určitými bonusy a také modernizací pravobřežní labské trati a úseku Kolín – Havlíčkův Brod – Brno přesunout nákladní dopravu na tyto trati a částečně prvnímu koridoru odlehčit,“ řekl Surý.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře bude mít za úkol hlídat rovný přístup státu při přidělování kapacity jednotlivým dopravcům na přeplněných železničních tratích nebo chránit spoje objednané a financované z veřejných peněz proti komerčním linkám. Podle pardubického poslance a člena hospodářského výboru sněmovny Martina Kolovratníka by měl regulátor tlačit dopravce k tomu, aby vlaků jezdilo méně, ale byly delší, čímž by se koridor uvolnil.

Převažuje názor, že jezdí příliš vlaků, které jsou krátké, mají tři čtyři vagony. Jedna souprava obslouží malé množství lidí, ale zabere část kapacity trati,“ uvedl Kolovratník. Podle něj na to již nyní doplácejí nákladní dopravci. Například velký dopravce Metrans v České Třebové může vypravovat železniční soupravy pouze v noci, neboť se na trať ve dne nevejdou.

Nyní o přidělování volné železniční kapacity rozhoduje SŽDC a případné spory řeší Drážní úřad. Ten je ale přímo podřízený ministerstvu dopravy, které zároveň vykonává akcionářská práva k jednomu z dopravců, Českým drahám. Kvůli tomu, že současný stav nesplňuje podmínky EU o nediskriminačním přístupu k jednotlivým dopravcům, má podle ministerského návrhu vzniknout nový úřad. Přejde tam část úředníků z Drážního úřadu a ministerstva, kteří se touto agendou zabývají.

Zdroj: ČTK