[quote]EU oznamuje podporu pro „ Vizi nulového fondu“ G7 , ke zlepšení pracovních podmínek a pracovních norem, a vytvoření udržitelných postupů obchodování v producentských rozvojových zemích. Přistoupení EU oznámili Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica a komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, kvalifikaci a mobilitu práce Marianne Thyssen.[/quote]

Fond bude podporovat společné činnosti vlád, podniků, sociálních partnerů a nevládních organizací v zemích s nízkými příjmy, kde se vyrábí zboží, k snížení a prevenci úmrtí na pracovišti, zlepšení inspekce práce, zajištění spravedlivé tvorby a pomoci pracovníkům využít svá práva.

Před setkáním ministrů G7 k zaměstnanosti a rozvoji v Berlíně ve dnech 12. – 13. října komisařka Thyssen zdůraznila: „Každý rok zemře z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání po celém světě 2,3 milionu lidí; každý den tedy 6300 lidí. Komise se významně zavázala k prevenci pracovních úrazů, prosazování základních pracovních práv a posílení rovných podmínek pro podniky. Zavázali jsme se k dodržování nejvyšších norem a každý den pracujeme, aby se zabránilo lidskému utrpení a ekonomickým nákladům spojeným s nebezpečnými pracovišti v celé Evropě i ve světě. Vize G7 “nulový fond” přispěje ke zlepšení pracovních podmínek a snížení zdravotních a bezpečnostních rizik pro stovky milionů lidí zaměstnaných v globálních dodavatelských řetězcích. “

Komisař Mimica dodal: „Globální dodavatelské řetězce jsou klíčovými generátory ekonomického růstu a důstojných pracovních podmínek; ale příliš často zahrnují neregulární  nebo nebezpečné pracovní prostředí, špatné pracovní vztahy a narušovaná práva procujících. Evropská komise je rozhodnuta sehrát v tom svou roli. Proto jsme hrdi na podporu iniciativy zemí G7 a příspěvek 3mld.€ má přispět ke všemu, co můžeme udělat pro změnu situace a zajištění  spravedlivých, rovných podmínek pro naše podniky a lidi, kteří v nich pracují.“

Komisař Mimica také řekl: „Globální dodavatelské řetězce jsou klíčovými generátory ekonomického růstu a důstojné pracovní podmínky se však příliš často zahrnují neregulovanými nebo nebezpečné pracovní prostředí, špatné pracovní vztahy a narušenou workers` práva Evropská komise je rozhodnuta sehrát svou roli v boji proti této to je důvod, proč jsme hrdí na podporu iniciativy zemí G7 je s 3 příspěvkem 3 miliony € – chceme udělat vše, co můžeme, aby tuto situaci otočit a zajistit spravedlivé, rovné podmínky pro naše podniky a lidé, kteří pracují v nich.“

Vize nulový  fond navazuje na závazek, přijatý na summitu G7 v Elmau v červnu 2015 na podporu udržitelných globálnch dodavatelských řetězců, a dohodnutí se na konkrétních opatřeních pro realizaci a následné sledování. To bude mít své finanční prostředky z veřejných i soukromých příspěvků a bude řízen Mezinárodní organizací práce (ILO). Její první pilotní činnosti bude zahájena v roce 2016, se zaměřením na sektoty odvění konfekce ve vybraných producentských zemích.

Souvislosti

Evropská komise se snaží zajistit, aby byla sociální hlediska náležitě zohledněna ve vnitřních i vnějších politikách EU, včetně globálních otázek, jako je udržitelnost dodavatelských řetězců a slušná práce.

Po zřícení oděvního závodu Rana Plaza v Bangladéši v dubnu 2013, při němž zahynulo více než 1200 pracovníků, Evropská komise zahájila v červenci 2013 spolu s MOP, úřady Bangladéše a Spojených států „Dohodu o udržitelnosti”, na podporu lepších pracovních práv a dalšího odpovědného řízení dodavatelského řetězce.

EU rovněž oznámila v květnu 2015, že se připojuje k iniciativě „podporovat základních pracovních práva a postupy v Myanmaru/ Barmě“, zahájené vládami Myanmaru/Barmy, Spojených států, Japonska, Dánska a Mezinárodní organizace práce v listopadu 2014, se zaměřením na reformy pracovního práva a budování institucionálních kapacit.

EU se snaží zajistit soulad jejích obchodních partnerů se základními normami k podmínkách práce Mezinárodní organizace práce ILO a mezinárodními ekologickými normami. Navíc jsou v několika nedávno přijatých nebo připravovaných zákonných norem EU stanoveny požadavky náležité péče v určitých dodavatelských řetězcích, jako je například dřevo, nebo konfliktní minerály.

EU také podporuje iniciativy soukromého sektoru pro zodpovědné řízení dodavatelského řetězce. Patří do nich platforma korporátní sektorové odpovědnosti, pomoc malým a středním podnikům (MSP) v provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv. EU vybízí podniky, aby přijaly odpovědné obchodní postupy všude tam, kde fungují, a dodržovaly mezinárodně uznávané pokyny a zásady sociální odpovědnosti podniků.

Na posledním summitu v Elmau (Německo) dne 7. – 8. června 2015 se lídři G7  zavázali usilovat o lepší uplatňování mezinárodně uznávaných pracovních, sociálních a ekologických norem, zásad a závazků v globálních dodavatelských řetězcích.

Od ministrů pro zaměstnanosti a vývoj G7 se očekává, že během zasedání přijmou komuniké s názvem „Akce pro fér výrobu“. Bude obsahovat šest souborů akcí, které mají být předloženy lídrům G7 k formulování závazků prosazovat pracovní právo, důstojné pracovní podmínky a ochranu životního prostředí v globálních dodavatelských řetězcích.

Akce lze pokládat za součást jakési dlouhodobé koncepce vyhnutí se problémům nadměrné migrace, jakmile se uplatní ve větším rozsahu principy parlamentní demokracie.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno