[quote]Ovzduší v České republice nadále nejvíce znečišťuje polétavý prach PM10, případně PM2,5 a rakovinotvorný benzo(a)pyren.[/quote]

V místech, která zatěžuje doprava, zejména v Praze, Brně a Ostravě, se k nim přidává oxid dusičitý. O kvalitě ovzduší za rok 2014 a zdravotních rizicích bude vládu informovat ministerstvo životního prostředí. Úřad zároveň předkládá novelu zákona o ovzduší, která mimo jiné navrhuje kontroly domácích kotlů i změnu ve vyhlašování smogových situací.

Dokument uvádí, že nadlimitnímu působení znečištěného ovzduší bylo vystaveno 54,2 procenta obyvatel. Vloni se ale oproti roku 2013 zmenšilo území, na kterém byly překročeny imisní limity pro roční průměrné koncentrace prachových částic.

Imisní limity pro benzo(a)pyren byly loni opakovaně překračovány na 10,7 procenta plochy ČR, kde žije více než polovina obyvatel republiky. Oproti předloňskému roku se množství této nebezpečné látky snížilo ve Zlínském a Olomouckém kraji, v Brně a v zóně Moravskoslezsko. Nejvíce zatíženou oblastí však nadále zůstává Ostravsko a Karvinsko.

Benzo(a)pyren je v uhelném dehtu, automobilových výfukových plynech nebo tabákovém kouři. Kromě toho, že je karcinogenní, dráždí oči, nos, krk a průdušky. Negativně ovlivňuje těhotenství, chromozomy i kvalitu spermií a rodí se kvůli němu více dětí s nízkou porodní váhou a nedostatečností.

Z hodnocení provozu smogových regulačních systémů v ČR vyplývá, že v předchozí zimní sezoně bylo vyhlášeno šest smogových situací, které trvaly 16,5 dne, a jedna regulace. V zimě 2013 až 2014 bylo vyhlášeno pět smogových situací o celkové délce 7,5 dne a žádná regulace.

Novela zákona o ovzduší, kterou MŽP zároveň předkládá, upravuje i pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací. Úřad tvrdí, že je zefektivní tak, aby již nevznikala prodleva mezi překročením imisních koncentrací a vyhlášením. Ekologové ale požadují návrat k pravidlům vyhlašování platných do roku 2012, protože limity pro polétavý prach (PM10) uložené evropskou směrnicí jsou podle nich neustále překračovány.

Zdroj: ČTK

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno