Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu na svém dnešním jednání schválila plán zvýšení zabezpečení tuzemské železnice i v posledních 2 kategoriích, na regionálních tratích. Již tedy víme, kdy a jak bude Správa železnic pracovat na instalaci dalších prvků na tuzemské koleje (evropský zabezpečovač ETCS aj.). Bezpečnostní komise tím splnila svůj cíl daný při letošním obnovení činnosti ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.

Zástupci dopravců, investorů, odborů či akademické sféry odsouhlasili harmonogram nasazování evropského zabezpečovače ETCS i na regionálních tratích kat. C (cca 4 500 km) v letech 2021 – 2039; ty lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. První skupinu zastupují dopravně vytížené regionální tratě a tratě s vyššími rychlostmi, které budou vybaveny „plnohodnotnou“ traťovou částí ETCS (L1 nebo L2).

 

Druhou skupinu tvoří dopravně minimálně zatížené tratě, tratě s nižšími rychlostmi, příp. s malou perspektivou rozvoje, které budou vybaveny jednodušší variantou využití prvků ETCS (dle schválené Koncepce D3).

V úhrnu se jedná o investice ve výši 44 miliard Kč pro tyto 2 kategorie.  Veškeré náklady pro všechny tratě jsou pak ve výši 90 miliard Kč.

Po dnešním jednání je tedy známa kompletní mapa tratí v ČR, ze které je již patrný rok zavedení ETCS na každé z nich. Dále byl na dnešním jednání schválen harmonogram vybavování tratí komunikačním systémem GSM-R (2021 – 2040), který je nedílnou součástí technologického rozvoje naší železnice.

 

 

Další podrobnosti k jednotlivým krokům strategie dalšího zvyšování bezpečnosti české železnice naleznete zde, zde a zde.

 

Železniční síť v ČR lze rozdělit pro účely řešení otázky zabezpečení na následující skupiny tratí:

A: Celostátní tratě v síti TEN-T

B: Celostátní tratě mimo síť TEN-T

C: Regionální tratě provozované podle předpisu Správy železnic D1

D: Regionální tratě se zjednodušeným způsobem řízení dopravy     provozované podle předpisu SŽ D3.