O eLogistice

Kdo jsme?

Logistický informační portál eLogistika.info byl založen ve snaze poskytnout informace a komunikovat vše nové, co svět zboží a logistiky ovlivňuje a utváří. Ten si záhy získal oblibu a stal se on-line zdrojem kvalitních informací ze světa moderní logistiky.

Portál eLogistika.info slouží jako profesionální informační médium čtené profesionály z oblasti smluvní logistiky, ale stále více i logistickými specialisty výrobních a obchodních společností, které svou logistiku řeší vlastními silami anebo ji nakupují.

Portál se vymezuje jako autorský komunikační kanál, který čerpá z bohatých odborných znalostí logistických profesionálů, kteří jsou v kontaktu s konkrétními zákazníky a pomáhají jim hledat cesty k optimalizaci jejich procesů a maximální efektivitě využití veškerých zdrojů.

Co Vám nabízíme?

eLogistika.info nabízí místo k výměně informací, názorů, poptávek a pobídek mezi odborníky, kteří jsou spojeni tématem logistiky, dopravy a manipulace.
Připravujeme informace z oboru logistika. Každý den čerstvé a nejen převzaté.

eLogistika je tu pro Vás a každý den informuje o aktualitách z oboru, přináší nové pohledy na věc a přináší přehled v logistice.

Inzerci, prezentaci a Public relations. Cílené, optimalizované, přehledné.

Burzu těch nejdůležitějších zdrojů pro logistiku – pracovní síly, skladů, manipulační techniky, vozidel, IT technologie a především služby v oboru.

Obsáhlý adresář firem s oborem související i jen okrajově.

A konečně propojení, propojení s lidmi v oboru, ale i mimo něj. Nabízíme Vám intuitivní ukazatel, rozcestník pro informace, které potřebujete. Je jen na Vás co si vyberete, s čím budete dál pracovat a co budete využívat.

Co je logistika?

Je to nauka kolem skladování, dopravy, zpracování, balení, ale i o integrálním řízení (plánování, koordinaci, synchronizaci a optimalizaci) veškerého materiálového, informačního a finančního toku s cílem uspokojit zákazníka výrobky nebo službami v požadované jakosti, množství, místě, čase a s minimálními logistickými náklady = (perfektní dodávka). Jde o řízení nákupních operací, přesuny zboží, řízení skladů; v praxi dále řízení customer servisu, správu materiálových dat v IS, také jde o fleet management, forecast i řadu dalších čiností a samozřejmě s ohledem na finanční prostředky.

Údajně první logistická sdružení vznikala již ve starověkém Římu, Řecku a Byzancii, a to v armádě. Důstojníci zvaní logistikas měli za úkol zásobovat armádu. Za základ moderní logistiky je považován vojenský model. V 50. letech minulého století v USA přechází tento systém do obchodu.

Jde o aplikovaný vědní obor řešící přepravu a zásobování, tak, aby bylo optimální a efektivní s přihlédnutím k nejkratším prostojům, minimálním ztrátám i nákladům na dopravu, lidi, prostorům, zkrátka jde především o čas a peníze.

Proč právě eLogistika.info?

Přinášíme Vám to nejcennější a to jsou informace. Za Vás přečteme, zjistíme, připravíme a zveřejníme. Vše aby bylo aktuální, přesné, informačně a obsahově zajímavé. I Vy, pokud budete chtít, nám v tom můžete pomoci. Rádi i Váš příspěvek zveřejníme.

A v čem jsme jiní?

  • Spolupracujeme s odborníky v oboru.
  • Spolupracujeme s akademickou sférou.
  • Zveřejňujeme informace o nejdůležitějších akcích v oboru.
  • Věnujeme se pravidelně případovým studiím z oboru.
  • Přinášíme autorské články a rozhovory.
  • Pravidelně hovoříme s jednateli a řediteli dopravních a logistických firem.
  • Děláme interaktivní a moderní webové stránky.