Vzdělávání

Featured
Reliant Group
Reliant je česká společnost založená v roce 1993 orientující se primárně na logistické poradenství, logistické vzdělávání v oblasti moderní dopravy, spedice, výroby a obchodu. Aktivně působíme při získávání finančních prostředků z evropských zdrojů pro naše klienty, poskytujeme dotační poradenství k výzvám v rámci operačního programu Zaměstnanost. Zástupce společnosti Reliant je členem Expertního týmu ministra dopravy ČR, zastoupení máme i v prezídiu České logistické asociace.
Featured
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera
Moderní studijní i technologicky špičkové zázemí pro teoretickou i praktickou výuku nabízíme v kampusu v Polabinách, ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě v Technologickém areálu v Doubravicích a na dislokovaných pracovištích v Praze a v České Třebové.
Featured
Vysoká škola ekonomická v Praze  – Katedra logistiky
Znalost certifikačního prostředí Evropské logistické asociace pomohla nasměrovat studium logistiky k požadavkům evropských zaměstnavatelů; to se odrazilo například v nabídce největšího světového poskytovatele logistických služeb s významným postavením v automobilovém průmyslu a supply chain na spolupráci ve formě stáží studentů ve Velké Británii, která velmi úspěšně probíhala po řadu let; utlumena byla až hospodářskou recesí. V tamním náročném prostředí byli studenti katedry logistiky při srovnávání se studenty z jiných evropských i mimoevropských zemí hodnoceni jako nejlepší. V České republice bylo a je možno absolventy studia logistiky na katedře nalézt v manažerských funkcích prakticky ve všech významnějších firmách poskytujících logistické služby i v mnoha průmyslových podnicích a obchodních společnostech; jejich nejčastějšími zaměstnavateli jsou nadnárodní společnosti.
Featured
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Hlavním cílem našich studijních programů je vychovat odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb a v informačním managementu. Naši absolventi se stávají žádanými zaměstnanci významných českých i nadnárodních a to nejen v logistických odvětvích.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Snažíme se, aby naši absolventi nejen chápali látku, ale aby se ihned zařadili do praxe a zvládli nástup na pracovní místo bez obav. Proto se zaměřujeme na praktické studium, kterému věnujeme celý jeden semestr, což je v Česku nadstandardní doba. Naši studenti si mohou pro praxi vybrat z desítek firem. A v nich zažít své vysněné povolání na vlastní kůži. Někteří absolventi pak praxi rovnou přetaví v první práci.