V rámci průkopnického pilotního projektu R-Cycle, společnost REMA Group společně s BRÜCKNER MASCHINENBAU, HENKEL, HUBERGROUP PRINT SOLUTIONS, KAMPF, MAAG, PLASTCHIM-T a WIPAK spojila síly a výsledkem byl nový typ udržitelného sáčku. Pochopitelně nešlo jen o samotný návrh tohoto běžného typu obalu, ale i o vhodný typ označení a identifikace v tocích spotřebitelského odpadu pro zefektivnění kvalitní recyklace.

Sáček je vyrobena z polypropylenové monomateriálové fólie v kombinaci s potiskem inovativními tiskovými barvami. Rovněž lepidlo bylo speciálně vyvinuto pro systém cirkulární ekonomiky. R-Cycle zajišťuje bezproblémový přenos dat relevantních pro recyklaci, tedy od suroviny až po finální obal. Tato data jsou pro potřeby procesu recyklace zpřístupněna prostřednictvím digitálních vodoznaků.

Po prokázání technické recyklovatelnosti byly křehké sáčky následně bez problémů mechanicky zpracovány na vysoce kvalitní granulát na osvědčeném extruzním (vytlačovacím) systému INTAREMA® TVEplus®. I když křehké sáčky použité v pilotním projektu zatím nepřišly do styku se zákazníkem ani s potravinami, očekává se, že mononomateriálové obaly zvládnou i reálný scénář „odpadu po spotřebiteli“.

Jaké kroky je třeba podniknout, aby se stal sáček recyklovatelný a „ekonomicky cirkulární“

Aby bylo možné použít recyklovaný materiál při výrobě totožného produktu, musí již prvotní návrh obalu zohledňovat nejenom funkčnost a kompatibilitu, ale také bezproblémovou zpracovatelnost na různých strojích a systémech. Potřebné znalosti je potřeba mít o všech používaných materiálech. V tomto případě se např. partnerská iniciativa PrintCYC zaměřovala na optimalizované komponenty u tiskové barvy, tak, aby umožnily vysoce kvalitní recyklaci.

Dalším nezbytným krokem je datová integrace všech informací. V tomto případě spojení mezi databází a balením je přímo integrováno do designu sáčku díky digitálnímu vodoznaku. Za tímto účelem jsou do materiálového složení přidány drobné značky, pro lidské oko téměř neviditelné, které lze přečíst například na jakémkoli chytrém telefonu s aplikací Digimarc. Pomocí této technologie značení může být fotoaparátem naskenován jakákoli část a je jasně identifikována odpovídajícím softwarem. Jinými slovy to umožňuje procesu třídění jednoznačně identifikovat i ty nejmenší částečky plastové folie.

Všechna nezbytná data nutná pro jednoznačnou identifikaci materiálů i celého obalu musí být shromažďována v celém hodnotovém řetězci a přenášena do databáze R-Cycle. V rámci pilotního projektu byla další data zaznamenána na některých příslušných strojích zapojených partnerů. I ta byla odeslána a uložena na server R-Cycle se standardem GS1. Díky tomuto přenosu v reálném čase jsou data dostupná nejen na konci hodnotového řetězce, ale také ihned po každém kroku zpracování. To například umožňuje jak vnitropodnikovou, tak mezipodnikovou výměnu dat v rámci digitálního „produktového pasu“.

Po nadefinování vhodných frakcí pro recyklaci je obal identifikován a roztříděn. Následuje klasické praní a příprava pro mechanickou recyklaci.

Plánuje se další vylepšení

V budoucnu by měla být označení rozpoznána a čtena i na moderních třídicích systémech; pro tento účel probíhají odpovídající testy, např. jako součást Holygrail 2.0. Přestože tento krok zatím nebyl v pilotním projektu proveden, skenování a čtení dat mobilním telefonem je vidět na následujícím videu zde.

 

Další zajímavosti o produktu i o tomto společném kroku směrem k cirkulární ekonomice najdete zde.

 

Zdroj : SYBA