Krize v mezinárodní letecké a námořní přepravě, která započala koronavirovou pandemií, dosud plně neodezněla. Objemy přeprav stále nedosáhly hodnot z roku 2019, dodavatelské řetězce se plně neobnovily a poptávka po většině komodit je menší. Vyhlídky pro mezinárodní přepravu však nejsou tak černé, protože na trhu už sledujeme i pozitivní záblesky.

 

Již více než tři roky se mezinárodní přeprava potýká s problémy, které způsobila řada po sobě jdoucích negativních vlivů. Nejdřív se svět dlouhé měsíce potýkal s důsledky pandemie covid-19 a v minulém roce přišla další zásadní rána – válka na Ukrajině. Tyto a mnohé další vlivy způsobily ve světovém obchodu značné turbulence.

 

Covidové online nákupy

V covidu se trh výrazně přehřál. Služby byly omezené a lidé online objednávali extrémní množství zboží. A jelikož na tak velký tok zboží nebyly připravené, kapacity nebyly dostatečné a ceny za přepravu extrémně vzrostly. Kupříkladu v roce 2021 se sazba za přepravu 40´ kontejneru v relaci Shanghai – Hamburg vyšplhala až na 15.000 USD, což byl oproti předpandemickému stavu řádově 1000% nárůst. Navíc se trh nárazově mohl setkat dokonce s umělým snižováním kapacity lodí, což ještě dále navyšovalo cenu přepravy.

 

Extrémní ceny a inflace

Před začátkem války na Ukrajině se situace začínala pomalu stabilizovat, bohužel však ne na dlouho. Situaci popisuje Martin Tokič, ředitel pobočky Geis CZ Air+Sea: „Válečný konflikt na Ukrajině přinesl do již tak nestabilního prostředí další nervozitu, která se odrazila do situace, kdy v zásadě nebylo možné reálně plánovat jak výrobu, tak odbyt. Společnosti stály před skokově se zvyšujícími náklady na energie, zároveň bylo složité tyto náklady promítnout obratem do koncových cen pro spotřebitele. Spotřebitelé také začali být při utrácení finančních prostředků obezřetnější než v období pandemie, kdy nefungovaly služby, a utrácelo se prakticky pouze za zboží. A další nárůst inflace toto uvažování ještě podpořil.“

 

Ceny přepravy spadly

S poklesem poptávky, respektive spotřeby, tedy také klesla poptávka po přepravních kapacitách. Import z asijských zemí do USA výrazně poklesl, a také import z Asie do Evropy čelí extrémnímu poklesu. Logicky tedy došlo ke snížení přepravních cen ve srovnání s roky 2021 a 2022. Současné sazby v relacích mezi Čínou a hlavními evropskými přístavy se pohybují kolem 1.000 USD za přepravu 40´ kontejneru.

Situace je velmi podobná jak v letecké, tak v námořní přepravě z dalekých trhů. Dostatečně nevytížené nákladní lodě dle plavebního řádu rejdaři čas od času nevypraví, ale naopak větší měrou vytěžují následné spoje. A letadla? Po uvolnění pandemických restrikcí a obnově osobní letecké dopravy se opět více nákladů přidává do pasažérských letů, globální objem však nestoupá.

 

Naděje umírá poslední

Tempo růstu spotřebitelských cen však pozvolna zpomalilo a inflace postupně již klesá. Kdy se to však promítne do poptávky a do jaké míry a kdy to ovlivní mezinárodní přepravu, je otázkou. Tokič doplňuje: „Velkou roli v této situaci hraje psychické rozpoložení spotřebitele. Pokud bude každý den jeho první myšlenka taková, že hlavně nesmí utratit žádné peníze, bude se trend otáčet velmi pomalu. Na druhou stranu se tomuto nelze divit. I vzhledem k poklesu reálné mzdy, celkové geopolitické situaci a nejasné budoucnosti, jsou lidé na své finance opatrnější.“

Zdroj: SYBA

DPP