DPP

Britský technik George Stephenson, který zemřel 12. srpna 1848, se do historie moderních vynálezů zapsal jako konstruktér první prakticky použitelné parní lokomotivy. Průkopník železniční dopravy také založil první továrnu na výrobu těchto „pohybujících se parostrojů“ a stavěl první železnice na světě.

Narodil se 9. června 1781 ve Wylamu na severu Anglie a pocházel z chudých poměrů. Začínal jako topič u parního stroje v uhelných dolech, vzdělání si doplňoval večerním studiem. V roce 1814 zkonstruoval svoji první lokomotivu, která utáhla osm vagonů a docílila rychlosti asi sedm kilometrů v hodině. O rok později si nechal patentovat parní lokomotivu s názvem Blücher, která již dokázala přepravit třicetitunový náklad.

Lokomotivy začal později vyrábět ve své továrně a věnoval se i železničním stavbám. V roce 1825 uvedl do provozu první osobní parní železnici na světě spojující britská města Darlington a Stockton. Dráha o délce 39 kilometrů byla osazena jeho strojem nazvaným Locomotion. V roce 1829 vyhrál závod lokomotiv se svým parostrojem Raketa (Rocket), jenž se stal předobrazem lokomotiv na více než jedno století.

Stephenson se podílel na stavbě řady železničních tratí a mimo jiné stanovil rozchod kolejnic na hodnotu 1435 milimetrů, která je dodnes považována za standard.

Zdroj: ČTK