DPP

V Měšťanské besedě v Plzni se ve středu 19. dubna již potřetí uskutečnil dosud největší odborný seminář o železničních přejezdech. Tentokrát věnovaný typovým řešením železničních přejezdů v rámci novelizace vzorových listů Správy železnic. Záštitu nad seminářem převzala Správa železnic, s.o. prostřednictvím náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost Ing. Marcely Pernicové. Semináře je zúčastnilo více než 150 odborníků z České republiky, Polska a Německa.

Produkty pro přejezdové vozovky představilo sedm předních evropských firem. Seminář zahájil náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Ing. Mojmír Nejezchleb. Ve svém příspěvku uvedl trvalý zájem Správy železnic o železniční přejezdy z hlediska zvyšování bezpečnosti provozu. Rovněž uvedl trvalý zájem o jejich nahrazování mimoúrovňovými kříženími v rámci připravovaných modernizací železničních tratí nebo jejich rušení v programu optimalizace málo využívaných křížení.

Hlavním bodem programu odborného semináře bylo seznámit přítomné zástupce projektových kanceláří, stavebních firem a správců železničních tratí s obsahem novelizovaných vzorových listů železničních přejezdů. Změna legislativního předpisu Správy železnic přispěje k vyšší standardizaci technických řešení přejezdových vozovek a k jejich dalšímu zlepšování. Zvyšující se intenzita silniční dopravy a nárůst počtů těžkých nákladních vozidel na železničních přejezdech vyžaduje vysoké nároky na zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti silniční a železniční dopravy. Z celkového počtu 7646 železničních přejezdů v České republice je na vybrané silniční síti více než 2500 přejezdů s vysokým dopravním zatížením těžkými nákladními vozidly. Proto jednotlivé přednášky odborníků semináře směřovaly zejména k využití nejnovějších technologií a přejezdových konstrukcí v síti Správy železnic. Mezi představenými novinkami dominovala řešení pro bezbariérové přístupy k nástupištím a pro cyklistické stezky. Pomocí speciálních pryžových dílců pružně je možné zakrýt na přejezdech a přechodech nutné žlábky pro železniční kola.

Závěrečná diskuse semináře ukázala i na aktuálnost zřizování záchranných ploch pro složky integrovaného záchranného systému před novými tunely na modernizovaných tratích s návrhovými rychlostmi do 230 km/h i na připravovaných vysokorychlostních tratích pro ještě vyšší rychlosti. Pořadatelem semináře byla společnost MVP events s.r.o. ve spolupráci se společnostmi VITESSE, s.r.o. a BRENS EUROPE, a.s..