Domů Tagy Inovace

Štítek: inovace

Skládací kontejner MAGNUM OPTIMUM® 595 posunuje hranice logistiky v odvětví automotive

Společnost Schoeller Allibert nabízí inovativní řešení vratných plastových přepravních a skladovacích obalů hned pro několik odvětví průmyslu. Nový nízký plastový skládací box Magnum Optimum® 595 vychází primárně z požadavků dodavatelů automobilového průmyslu. Magnum Optimum® 595 nabízí špičkové parametry, které posunují možnosti kontejnerů a boxů v automotive odvětví. V rámci své kompaktní velikosti disponuje bezkonkurenčním využitelným objemem, extrémně nízkou váhou a umožňuje...

Předsunuté výzvy: podpora růstu vedeného inovací v regionech EU

Komise ve svém sdělení z 18.7. uvedla, že inteligentní specializace reálně změnila způsob, jakým evropské regiony vytvářejí inovační strategie, vytvářejí nebo posilují spolupráci na všech úrovních, zejména s místními obchodními sférami. Ale existuje prostor pro zlepšen. Aby Komise lépe pomohla regionům zachytit proces globalizace, uvádí v tomto sdělení čtyři hlavní výzvy regionální inovace, jakož i opatření a politická řešení...

Inovace v EU: došlo k určitým zlepšením, je však třeba rovnoměrnější pokrok

Podle sdělení Komise dne 20. června Inovační výkonnost EU loni nadále rostla i přes poměrně nerovnoměrný pokrok, jejž bylo možné pozorovat v jednotlivých členských státech. To je jedno z hlavních zjištění nejnovějšího srovnávacího přehledu inovací, který zveřejnila Evropská komise 20. května.  Celkově se inovační výkonnost zlepšila v patnácti zemích, nicméně mezi těmito členskými státy existují velké rozdíly. Vedoucího postavení v inovacích dosahuje i...

DHL vyzývá chytré hlavy, aby se zapojily do vývoje inovativní robotiky a ekologických řešení

Společnost DHL spustila dvě soutěže pro inovace a vyzývá vynálezce a vizionáře z celého světa k účasti. Úkolem účastníků je přijít s nápady v oblasti trvale udržitelné logistiky nebo robotiky. Do soutěže se mohou zapojit univerzity, studenti, společnosti i jednotlivci starší 18 let a do 28. září 2016 zaslat písemný dokument a video vysvětlující jejich nápad.

Evropský sklad společnosti Nike se chlubí svou účinností díky ovcím, kanálům a robotickým jeřábům

Nově rozšířený Evropský logistický kampus společnosti Nike se rozkládá na 150 000 m2 a umožňuje gigantovi se sportovním oblečení obsluhovat z jediného místa maloobchodní, velkoobchodní a online zákazníky z 38 zemí.

EvoLink

V oblasti průmyslové automatizace probíhá neustálý a nezadržitelný vývoj. Dochází k vylepšování stávajících technologií a řidících systémů, vyvíjejí se zcela nová automatizovaná řešení. Skupina Alvey Group se dlouhodobě také podílí na tomto procesu a motto "We Help You Adapt and Evolve" pro tuto společnost není jen prázdná fráze, ale závazek.

Intralogistika 4.0 je už v KION Group realitou

Německý výrobce vysokozdvižných vozíků KION Group pokročil ve vývoji inovací, digitalizace a automatizace a dnes se již může pochlubit dosažením úrovně 4. průmyslové revoluce v oblasti intralogistiky, tedy interních logistických procesů. Firma za to vděčí také svému nejmodernějšímu výrobnímu závodu, který nedávno otevřela v Panattoni Parku Stříbro nedaleko Plzně. Informace zazněly minulý týden na řádné valné hromadě KION Group ve Frankfurtu.

Vzdělanost a její průmět do inovací

Podle zprávy Eurostat podíl osob ve věku 30 až 34 v Evropské unii (EU), kteří ukončili terciární vzdělání, se neustále zvyšoval z 23,6% v roce 2002 na 38,7% v roce 2015. Posun byl ještě výraznější u žen (od 24,5 % v roce 2002 na 43,4% v roce 2015, což znamená překročené celkové cíle strategie Evropa 2020) než u mužů (z 22,6% na 34,0%, dosud pod úrovní celkového cíle strategie Evropa 2020). Cílem Strategie Evropa 2020 je, že alespoň 40% z 30-34-letých v EU by mělo dokončit do roku 2020 terciární vzdělání.

Komise vytyčuje cestu k digitalizaci evropského průmyslu

Evropská komise předložila 19.4. soubor opatření, která podporují a propojují vnitrostátní iniciativy v oblasti digitalizace průmyslu a souvisejících služeb ve všech odvětvích a prostřednictvím strategických partnerství a sítí podněcují investice a konkrétní opatření k urychlení vývoje společných standardů v prioritních oblastech, jako jsou 5G komunikační sítě nebo kybernetická bezpečnost, a modernizaci veřejných služeb.

Komise předkládá své hodnocení FP7 výzkumu a inovací

Hodnocení je založeno na zprávě nezávislé skupiny odborníků na vysoké úrovni a reakci Komise na její doporučení, publikovaná ve dvou právních dokumentech. Hlavní zjištění jsou, že 7. RP 2007-2013 byl účinný při podpoře excelence vědy a posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, což přispívá k růstu ekonomiky a zaměstnanosti v Evropě. Hodnocení rovněž identifikovalo způsoby, jak zlepšit budoucí využití fondů výzkumu a inovací v EU, z nichž mnohé otázky jsou zapracovány do programu  Horizontu 2020, nástupce 7. rámcového programu.

Logistický kalendář