Od včerejšího dne se mohou začínající řidiči ve věku od 18 do 24 let s řidičským oprávněním skupiny B zdarma registrovat do jednodenních kurzů na zdokonalení své jízdy. Uskuteční se 70 takových kurzů, jejich součástí bude například výcvik v silničním provozu či dopravně-psychologický workshop. Do kurzů se bezplatně mohou hlásit také společensky odpovědní rodiče, tedy takzvaní mentoři, či učitelé autoškol a zkušební komisaři. Čtvrtý ročník projektu Start Driving na tiskové konferenci představila Asociace autoškol ČR.

„Mladí řidiči 24 let jsou nejrizikovější skupinou řidičů – mají dvaapůlkrát vyšší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu. Ročně zaviní na 130 smrtelných nehod. Jako příčina nehody u nich dominuje rychlost, oproti ostatním řidičům hned dvojnásobná,“ sdělil ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Právě proto se projekt zaměřuje na mladé řidiče, podle Matouška tak cílí mimo jiné podpořit jejich respekt k řízení. Kurzy se uskutečňují na osmi místech po celé České republice. Aleš Horčička z Asociace autoškol ČR nastínil, že pro začínající řidiče se bude konat 60 kurzů, pro učitele autoškol osm kurzů a pro rodiče-mentory dva kurzy.

„Kurzy musí být zaměřeny na zdokonalování techniky řízení motorového vozidla či zvládání rizikových situací. V žádném případě nesmějí v účastnících vyvolávat sebepřeceňující pocity. Příprava musí být zaměřena na demonstraci hrozících rizik v silničním provozu,“ objasnil dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Pro společensky odpovědné rodiče zajistí kurzy patřičnou průpravu pro mentorování jízdy svých dětí. Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích by totiž nově měla platit možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného bezúhonného mentora, který se tak o své řidičské zkušenosti podělí, což má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Novela by podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) měla vstoupit v platnost 1. ledna 2024.

„Chci poděkovat všem, kteří dlouhodobě sledují to, aby na českých silnicích bylo bezpečněji. Věřím, že tyhle všechny aktivity se skládají v jeden klíčový vektor, a to je opravdu různými cestami dosáhnout toho, že česká společnost bude v tomto ohledu vstřícnější k slušnému jednání i na silnicích, k ohleduplnosti a respektu,“ řekl Kupka.

Mezi lety 2020 a 2022 se podle autorů projektu uskutečnilo 196 kurzů, loni se jich zúčastnilo celkem 2415 zájemců. Projekt vznikl pod záštitou Platformy VIZE 0, je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Zdroj  :ČTK