DPP

[quote]Podle údajů Eurostatu ze 14. září hodinové náklady na pracovní sílu vzrostly ve druhém čtvrtletí roku 2018 oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku v eurozóně (EA19) o 2,2 % a v EU28 o 2,6 %. V prvním čtvrtletí roku 2018 se hodinové náklady na pracovní sílu zvýšily o 2,1 % a 2,8 %.[/quote]

Dvě hlavní složky mzdových nákladů jsou mzdy a platy a nemzdové náklady. V eurozóně se náklady na mzdy a platy za odpracovanou hodinu zvýšily ve druhém čtvrtletí roku 2018 oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku o 1,9 % a nemzdové složky o 2,9 %. V prvním čtvrtletí roku 2018 byly roční změny + 1,8 % a + 2,8 %. V EU-28 se ve 2. čtvrtletí roku 2018 zvýšily jak náklady na hodinové mzdy a platy, tak i nemzdové složky o 2,6 %. V prvním čtvrtletí 2018 byly roční změny + 2,7 % a 3,1 %.

Rozložení podle ekonomické aktivity

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostly hodinové náklady práce v eurozóně o 2,2 % v průmyslu, o 2,7 % ve stavebnictví, o 2,5 % v odvětví služeb a o 1,5 % v odvětví nepodnikatelské ekonomiky. V EU28 vzrostly náklady práce o hodinu o 2,8 % v průmyslu, o 4,1% ve stavebnictví, o 2,7% v odvětví služeb a o 2,2 % v (převážně) nepodnikatelské ekonomice.

Členské státy

Ve druhém čtvrtletí roku 2018 byly v Rumunsku zaznamenány nejvyšší roční hodinové náklady práce za celé hospodářství (+ 15,6 %), Lotyšsko (+ 11,7 %) a Maďarsko (+ 10,2 %), náklady práce byly zaznamenány v Lucembursku (+ 0,6 %), Španělsku (+ 0,7%) a Nizozemsku (+ 0,9%).

 

Metody a definice

Index nákladů práce je krátkodobým ukazatelem ukazujícím vývoj hodinových nákladů na pracovní sílu, které zaměstnavatelé vynaložili v nominálních hodnotách, a to bez úpravy cenového vývoje. Vypočítá se rozdělení nákladů práce v národní měně na počet odpracovaných hodin. Proto vývoj výkazů, nákladů práce a odpracovaných hodin ovlivňuje vývoj indexu (základní rok = 2012).

Čtvrtletní změny hodinových nákladů zaměstnavatelů jsou měřeny v celkových nákladech na pracovní sílu a její hlavní složky: mzdy a platy; a jiné než mzdové náklady (náklady na pracovní sílu jiné než mzdy a platy). Celkové náklady na pracovní sílu (TOT) zahrnují mzdové a nemzdové náklady snížené o dotace. Nezahrnují náklady na odbornou přípravu ani jiné výdaje, jako jsou náborové náklady, výdaje na pracovní oděv apod.

Náklady na mzdy a mzdy (WAG) zahrnují přímé odměny, prémie a příspěvky vyplácené zaměstnavatelem v hotovosti nebo v naturáliích zaměstnanci výměnou za vykonanou práci, platby za úspory zaměstnanců, platby za odpracované dny a odměny ve věcech, jako jsou potraviny, nápoje, pohonné hmoty, osobní automobily atd.

Náklady na pracovní síly jiné než mzdy (OTH – nemzdové náklady) zahrnují sociální příspěvky zaměstnavatelů plus daně z pracovních příležitostí, které se považují za náklady na práci snížené o dotace určené na náhradu části nebo všech nákladů zaměstnavatele na přímou odměnu.
Eurostat zveřejňuje údaje o indexu nákladů práce v sekcích B až S NACE Rev. 2. Agregát je z důvodu zjednodušení označován jako „celé hospodářství“, i když je vyloučeno zemědělství, činnosti domácností jako zaměstnavatelů a činnosti exteritoriálních organizací.