[quote]Školou povinné děti se po prázdninách vracejí do školních lavic. Nebezpečí hrozí malým chodcům, cyklistům, ale i spolucestujícím v autě. Je důležité jim připomenout základní pravidla bezpečného pohybu v provozu, například bezpečné přecházení, jízdu na kole a nutnost mít cyklistickou přilbu.[/quote]

 

Září s sebou přivádí zpět do školních lavic spoustu školáků, z nichž někteří se setkají poprvé se zkušeností samostatného pohybu v silničním provozu. Nespoléhejme na to, že budou cestu do školy či z ní zvládat bez obtíží. Především u žáků mladšího školního věku do věku 11let bývá chování často nevyzpytatelné. Jejich přemýšlení je jiné než u dospělých. Pokud dítě do školy cestuje veřejnou dopravou, je důležité mu připomenout, aby nepřecházelo vozovku před nebo za autobusem, ale vždy počkalo až vůz odjede a teprve potom bezpečně přešlo.

 

Pozor, dítě v autě

Ačkoliv se mnozí domnívají, že s dospělými se dětem nemůže nic stát, opak je pravdou. Podle statistik je pro ně riziková jízda autem, tedy když cestují jako spolujezdci s plnoletou osobou. Řidiči musí dbát na to, aby dítě nižší 150 cm nebo lehčí 36 kg bylo vždy přepravováno ve vhodné autosedačce, která odpovídá jeho výšce a hmotnosti. „Děti, které v takové sedačce přepravovány nejsou, čelí sedminásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravní nehodě,“ varuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. Upozorňuje však na to, že zádržné systémy jsou bezpečné jen tehdy, když jsou použity správně. Pokud vozí rodiče své ratolesti do školy autem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti například při parkování u školy nebo vystupování.

 

Malí chodci

Děti se často do školy dochází pěšky a v provozu na ně číhá spousta nebezpečí. Především proto, že jako chodci, stejně tak jako cyklisté, nejsou chráněni žádným štítem. Střet s vozidlem mívá fatální následky. „Učte děti od mala, jak se správně pohybovat v provozu, choďte s nimi pravidelně pěšky, upozorňujte je na rizikové situace, tak postupně získají praxi. Co je ale nejdůležitější, buďte jim dobrým vzorem, děti napodobují chování svých rodičů. Když se na přechodu nerozhlédnete vy, nemusí to příště udělat ani oni,“ říká Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti. Děti uvažují jinak, nedokážou odhadnout rychlost auta, bezpečnou vzdálenost nebo krizová místa. „Pokud malý chodec uvidí, že jeho rodič přechází před blížícím se autem, protože on ví, že stihne přejít, jejich dítě příště tu samou situaci může vyhodnotit špatně. To samé platí na semaforu, nepřecházejte na červenou nebo vedle přechodu pro chodce,“ pokračuje Markéta Novotná.

 

Děti se vracejí do lavic plné prázdninových zážitků, které chtějí sdílet s kamarády, jsou ještě nesvázané povinnostmi, nesoustředí se a nedbají tolik na opatrnost. Proto by řidiči měli dbát zvýšené opatrnosti především v blízkosti škol.

 

Preventivní aktivity

K předcházení riziku vzniku dopravních nehod s účastí dětí, se snaží přispět Tým silniční bezpečnosti aktivitami projektu Markétina dopravní výchova, který cílí nejen na děti, také na rodiče čí pedagogy. S tímto projektem se budou setkávat děti ve školách během školního roku, pedagogové na seminářích, rodiče na různých místech prostřednictvím tiskovin, interaktivních aplikací a testů, video spotů a dalších aktivit ve spolupráci s partnery projektu.

Zdroj : ČTK

DPP