Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Featured
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera
Kategorie
Ulice
Studentská 95
Město
Pardubice
PSČ
532 10

Naše fakulta hrdě nese jméno významného českého projektanta železničních tratí Jana Pernera. Studentům nabízíme kvalitní vzdělání v řízení i technologiích dopravy. Připravujeme renomované odborníky pro veřejný i soukromý dopravní sektor.

Moderní studijní i technologicky špičkové zázemí pro teoretickou i praktickou výuku nabízíme v kampusu v Polabinách, ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě v Technologickém areálu v Doubravicích a na dislokovaných pracovištích v Praze a v České Třebové.

Studium

Dnes vychováváme špičkové experty pro výrobní, stavební, dopravní, letecké, obchodní a další společnosti. Naši absolventi jsou vyhledávanými specialisty pro řízení procesů v dopravních, zasilatelských a logistických systémech, provoz internetových obchodů, akviziční a spediční činnost ale i řízení v oblasti dopravní infrastruktury či navrhování dopravních prostředků, jejich provoz a údržbu.

Díky zajímavým studijním oborům a pestré odborné činnosti nacházejí naši absolventi téměř stoprocentní okamžité uplatnění na trhu práce.

Historie fakulty se začala psát v roce 1992, kdy vznikla katedra dopravy na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, která se stala základem vzniku samostatné fakulty. Dopravní fakulta Jana Pernera, která vznikla v dubnu 1993, se tak stala pokračovatelkou tradice dopravních fakult v původním Československu.

Webová stránka
Telefon
+420 466 036 509