Přístav Zeebrugge hostil dne 14. února 2023 belgicko-německý energetický summit. Summit, kterého se zúčastnili předsedové vlád obou zemí, zdůraznil spolupráci mezi oběma státy v energetickém sektoru a to, jak se Zeebrugge může v tomto rámci stát „hubem“ pro Německo.

Kromě toho summit potvrdil, že záměr přepravy vodíku formou “ rolling pipeline“ spojující belgický přístav s Německem po železnici je připraven k realizaci.

Obě země podepsaly dohodu o urychlení energetické spolupráce v oblasti elektrizace, LNG, vodíku a zachycování uhlíku, aby se zvýšila jejich energetická nezávislost. A co je nejdůležitější, zřídili kontaktní skupinu pro energetiku složenou z politických a průmyslových subjektů, která se bude každoročně scházet, aby sledovala příslušný vývoj.

Přístav Zeebrugge dále poznamenal, že dvoustranná spolupráce bude rovněž zahrnovat zahájení přeprav mezi zeměmi, kde se bude podílet i ekologická železnice: „Náš přístav je již významným dodavatelem LNG a zemního plynu pro Německo a jsou připraveny konkrétní plány pro přepravu vodíku do Německa různými druhy dopravy, jako jsou plynovody, železnice a vnitrozemská plavba“.

Konkrétní plány pro “ rolling pipeline“

„Přístav Zeebrugge pracuje na konkrétních plánech na přepravu udržitelného vodíku do Německa a dále se etablujeme jako centrum zelené energie a surovin budoucnosti. Abychom uspěli, potřebujeme větší belgicko-německou spolupráci v oblastech, jako je dovoz, infrastruktura, doprava a nákup zelené energie,“ uvedl generální ředitel přístavu Jacques Vandermeiren.

Pravdou je, že o myšlence “ rolling pipeline“, konkrétně železniční přepravě vodíku mezi Belgií a Německem, se mluví již pět měsíců. I bez oficiální mezistátní dohody se přístavy Zeebrugge a Duisport (Duisburger Hafen) v polovině září 2022 dohodly na zavedení přepravy vodíku buď po železnici, nebo vnitrozemskou plavbou. Obě společnosti tehdy zmínily své společné ambice stát se energetickými uzly v Evropě a společně vybudovat dodavatelský řetězec vodíku se spojením přímými nákladními vlaky.

Spojením přístavů Antwerpy a Zeebrugge vznikl kolos na logistickém trhu, který se počtem 13,8 mil. TEU přiblížil Rotterdamu a se 157 mil. tun ho v roce 2019 dokonce překonal.

Zdroj  :Port of Bruggy

DPP