Invoitix

[quote]V potravinářském průmyslu je běžné, že při řezání, mletí či míchání výrobků a přísad, dochází k uvolnění drobných částí kovu z nožů a řezacích strojů nebo také plastových částic z kontejnerů.[/quote]

Z hlediska bezpečnosti je potřeba zajistit, aby byly takovéto nežádoucí části v potravinářských produktech zjištěny již během výrobního procesu, což je mnohdy velký problém.  Stížnosti zákazníků, v případě odhalení přítomnosti nepotravinové částice ve výrobku, mohou být navíc velmi nákladné a také škodí image značky.

Prvním krokem ke snadné vizuální kontrole je použití plastů modré barvy, ovšem ty se mohou v případě mísení se zpracovanými potravinami stát prakticky neviditelnými.

 

Ve společnosti Schoeller Allibert se snažíme dodávat našim zákazníkům ta nejmodernější optimalizovaná řešení a tudíž s potěšením oznamujeme, že nyní nabízíme detekovatelné HDPE a PP plastové materiály, které mohou plně zaručit odhalení I velmi malých plastových třísek či částic v jakékoliv potravinové směsi.

Požadované procento příměsi je počítáno podle velikosti částic, které je potřeba detekovat. Přísady jsou vhodné pro kontakt s potravinami a navíc neovlivňují mechanické vlastnosti kontejneru, palety nebo pevných paletových kontejnerů.

Detekce může být provedena pomocí většiny stávajících detektorů kovů, které již v potravinářském průmyslu běžně existují, tudíž není potřeba žádné další investice do vybavení. Implementace takovýchto obalových řešení je rychlá a snadná, čímž je efektivita maximalizována.

 

Zdroj : Schoeller Allibert

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP