V reakci na informace svědčící o tom, že se vedení dopravní skupiny Busline a nemovitostní skupiny Airmedia pokouší rozprodat majetek těchto skupin, a to bez mého souhlasu, jakožto jejich většinového akcionáře a společníka, zveřejňuji následující skutečnosti a žádám organizace a osoby, kterých se to může týkat, o jejich důsledné zvážení.

Jsem přesvědčen, že za pokusy o rozprodej majetku skupin Airmedia a Busline stojí snaha mařit mé úsilí o obnovení kontroly nad těmito společnostmi po úmrtí Jakuba Vyskočila, který pro mne pracoval jako nominovaný (dosazený) statutár, akcionář a společník, aby místo mne navenek toliko mediálně vystupoval jako vlastník těchto skupin, aniž by jím skutečně byl.

Skupina Busline se v současné době skládá z mateřské společnosti BusLine holding s.r.o., kterou pro mne Jakub Vyskočil zakládal a je tvořena zejména dceřinými společnostmi: BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., BusLine MHD s.r.o., BusLine LK s.r.o., BusLine KHK s.r.o., OverLine s.r.o., EnergoGas Invest s.r.o., BusLine Technics s.r.o., BusLine Support s.r.o., NorthBus s.r.o., BusLine MHD Jablonecko s.r.o., BusLine jižní Čechy s.r.o., BusLine Pardubicko s.r.o., BusLine Hradec Králové s.r.o., BusLine Express s.r.o. a OverLine Fleet s.r.o..

Některé z výše uvedených společností jsou nástupnickými společnostmi po rozdělované společnosti BusLine a.s. (dnes Witbystar a.s.), která byla původní mateřskou společností skupiny Busline před založením společnosti BusLine holding s.r.o. Společnost BusLine a.s. pro mne zakládal právní poradce JUDr. Milan Vašíček, a to spolu se společnostmi Airmedia a.s. a BusLine real a.s.

Jakub Vyskočil přitom založení těchto společností nefinancoval ani od něho nepocházel majetek, který byl do těchto tří společností odštěpen. Finanční prostředky, za které byly tyto společnosti pořízeny, pocházely ode mne a byly to rovněž i mnou ovládané společnosti ČSAD Semily, a.s a ČSAD Jablonec nad Nisou a.s, které odštěpily své jmění (znalecky oceněné na 209.026.169,- Kč) do společnosti BusLine a.s. a (znalecky oceněné na 190.811.100,- Kč) do společnosti BusLine real a.s. Obdobným způsobem mnou ovládané společnosti Průmyslové areály s.r.o., M.CZ real, s.r.o., a M. M. group Praha, s.r.o. odštěpily své jmění (znalecky oceněné na 401.705.671,- Kč) do společnosti Airmedia a.s.

Obě informace o původu majetku společností Airmedia a.s. a BusLine a.s. lze snadno zjistit nahlédnutím do Sbírky listin obchodního rejstříku. Takto odštěpený majetek přitom dodnes tvoří největší část jmění společnosti Airmedia a.s. i skupiny Busline.

K postavení Jakuba Vyskočila uvádím, že role Jakuba Vyskočila byla zpočátku omezená a spočívala v tom, že pro mne působil v celé řadě mých českých a zahraničních společností jako nominovaný (dosazený) statutár (nominee director), zatímco akcie a podíly těchto českých společností držely některé z mých zahraničních společností, jako například Europledger Limited, ZVV Property Investment (CZE) Limited a Fleret Corporation.

V roce 2013 jsem se s Jakubem Vyskočilem dohodl na tom, že pro mne bude pracovat nejen jako nominee director, nýbrž i jako nominee shareholder. Svěřil jsem proto Smlouvou o uložení cenných papírů Jakubu Vyskočilovi akcie společností Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s., aby je pro mne opatroval a činil s nimi úkony svým jménem, avšak na můj účet, a aby s nimi toliko navenek vystupoval jako vlastník, aniž by se jím skutečně stal.

Před Jakubem Vyskočilem přitom s akciemi Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s. v letech 2010 až 2012 nakládala a na valných hromadách hlasovala naše (mojí matky a moje) rodinná kyperská společnost ZVV Property Investment (CZE) Limited. Následně byly akcie Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s. svěřeny Jakubu Vyskočilovi, který s nimi hlasoval na valných hromadách od roku 2013, v případě AIRMEDIA a.s. až do své smrti. O tom, že nakládal a hlasoval právě s akciemi od naší kyperské společnosti ZVV Property Investment (CZE) Limited svědčí srovnání zápisů z valných hromad společností BusLine a.s. a BusLine real a.s. ze dne 9. listopadu 2012 se zápisy ze dne 8. listopadu 2013 a obdobně o tom svědčí srovnání zápisu z valné hromady společnosti Airmedia a.s. ze dne 30. srpna 2012 se zápisy ze dne 9. listopadu 2012 a 8. listopadu 2013. Ze srovnání těchto zápisů z valných hromad je patrné, jak Jakub Vyskočil hlasoval právě s akciemi totožných čísel, se kterými před ním hlasovala naše (mojí matky a moje) rodinná společnost ZVV Property Investment (CZE) Limited. Na některých těchto valných hromadách se přitom v pozici zapisovatele nebo předsedy podílel i advokát Mgr. Jan Seidel, který nyní zastává pozici správce pozůstalosti po Jakubu Vyskočilovi.

Působení Jakuba Vyskočila v mých společnostech v roli nominee director či nominee shareholder bylo smluvně upraveno v několika dohodách a smlouvách, které jsem připraven osobám s právním zájmem na vyžádání poskytnout. Zdůrazňuji, že právě Dohoda o rozdělení Busline a.s. mi založila právo na převod 90 % podílu na společnosti BusLine holding s.r.o. a současně zakazovala Jakubu Vyskočilovi zcizit a zatížit podíl na BusLine holding s.r.o. a jejích dceřiných společnostech ve prospěch jiné než mé osoby.

Nemůže být proto pochyb, že Jakub Vyskočil nebyl vlastníkem skupin Busline a Airmedia, když pro mne toliko přijal roli nominee director a nominee shareholder ve společnostech z těchto skupin, za což jsem mu přislíbil odměnu spočívající v 10 % podílu na obou skupinách.

Po tragické smrti Jakuba Vyskočila jsem své nároky na vrácení 90 % akcií a dluhopisů společnosti Airmedia a.s. a na převod 90 % podílu na společnosti BusLine holding s.r.o. přihlásil do pozůstalostního řízení a uplatnil jsem je též přímo vůči správci pozůstalosti Mgr. Janu Seidelovi, advokátu, který o nominee roli Jakuba Vyskočila věděl, když pro nás oba dlouhodobě pracoval prostřednictvím advokátní kanceláře Pásek, Honěk & Partners a podílel se i na valných hromadách, jak jsem vysvětlil výše.

Dne 11. října 2022 jsem na Mgr. Jana Seidela jakožto správce pozůstalosti po Jakubu Vyskočilovi podal žalobu na určení vlastnictví k akciím a dluhopisů Airmedia a.s. s tím, že žaloba na nahrazení projevu vůle k převodu 90 % podílu na společnosti BusLine holding s.r.o. bude záhy následovat.

Od několika obchodních partnerů jsem se dozvěděl, že současné vedení Busline nabízí potencionálním zájemcům podíly a majetek společností skupiny Busline a Airmedia a.s. Pokud byla Vaše společnost oslovena s nabídkou na koupi podílů, akcií, dluhopisů či významného majetku kterékoliv výše uvedené společnosti, dovoluji si Vás požádat, abyste mne kontaktovali na tel. 720 952 231, či na email jv@amodoriaminerals.com, kde Vám poskytnu kontakt přímo na policejní orgán, který mapuje snahy vedení skupiny Busline a Airmedia a.s. a správce pozůstalosti Mgr. Jana Seidela o vyvádění majetku z těchto společností.

Mgr. Jiří Vařil