České dráhy během letošního roku zahájí zkušební provoz pod dohledem evropského zabezpečovacího systému ETCS. V současnosti začaly cvičit své strojvedoucí pro provoz pod tímto systémem, do konce roku chce dopravce vyškolit desítky až stovky prvních strojvedoucích.

„K úspěšné implementaci moderního vlakového zabezpečovacího systému ETCS do provozu na české železnici je velmi důležité připravit také zaměstnance, kteří ho budou využívat. Jízda pod dohledem ETCS má totiž jinou filozofii, než jaká je u dosavadních systémů. Proto jsme připravili pro naše strojvedoucí rozsáhlý vzdělávací program,“ uvedla členka představenstva a náměstkyně ČD pro lidské zdroje Blanka Havelková. Dodala, že strojvedoucí zakončí školení zkouškou způsobilosti k obsluze ETCS.

Dráhy nejprve vyškolí strojvedoucí, kteří budou následně mít roli instruktorů. Poté bude pokračovat školení dalších strojvedoucích. Strojvedoucí by měli naučit nové předpisy pro ETCS, ovládání a používání systému na lokomotivě nebo dovednostmi pro jízdu pod ETCS i pro přechod na jiný zabezpečovací systém na trati.

Nový zabezpečovač v určitých módech kontroluje jízdu strojvedoucího a předává mu údaje o maximální povolené rychlosti, o bodu, kde dochází k této změně a o brzdné vzdálenosti. Strojvedoucí pak musí přizpůsobit způsob jízdy a rychlost vlaku tak, aby splnil parametry nastavené počítačem zabezpečovacího zařízení. Pokud strojvedoucí požadované parametry nesplní, ETCS automaticky zasáhne nouzovým brzděním.

České dráhy letos plánují zahájit zkušební provozu pod dohledem ETCS v osobní dopravě. Mezi první lokomotivy a úseky budou patřit stroje řady 362 na trati Přerov – Břeclav a elektrické jednotky 650.2 na trati Plzeň – Cheb.

Systém ETCS kontroluje jízdu vlaku. Například při případném nedovoleném přejetí návěstidla nejprve varuje strojvedoucího a následně sám zasáhne do řízení vozidla. Kontroluje také dodržování maximální povolené rychlosti. Podle současných plánů státu by systém ETCS měl být v následujících deseti letech postupně vybudován na asi 4800 kilometrech z celkem zhruba 9000 kilometrů železnic v Česku. Zároveň je nutné systémem vybavit vlaky.

Zdroj : ČTK