Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropský komisař Dimitris Avramopoulos a Oliver Spasovski, ministr vnitra Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, parafovali 18.7. návrh dohody o postavení jednotek za účelem operativní spolupráce, která umožní vysílání jednotek z Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Až dohoda vstoupí v platnost, umožní agentuře provádět společné operace s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií i na jejím území, a to zejména v případě náhlých výzev v oblasti migrace.[/quote]

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl:

 „Chtěl bych poblahopřát Bývalé jugoslávské republice Makedonii k tomuto významnému operativnímu pokroku v naší spolupráci na místě. Tato dohoda Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž umožní plně rozvinout svůj potenciál, rychle reagovat na výzvy v oblasti migrace a chránit naše společné hranice. Dnešní dohoda je v pořadí již druhou dohodou, kterou jsme zatím parafovali, a doufám, že budou brzy završena probíhající jednání s dalšími partnery ze západního Balkánu.“

Komise se zavázala dále posílit úlohu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž v oblasti ochrany hranic EU, včetně užší spolupráce se sousedními zeměmi EU. Dohody o postavení jednotek, jako je ta, která byla dnes parafována s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, posílí schopnost agentury jednat v bezprostředním sousedství EU, což pomůže lépe zvládat nelegální migraci a dále zvyšovat bezpečnost na vnějších hranicích EU.

Užší spolupráce mezi agenturou a partnery ze západního Balkánu je také jedním ze stěžejních prvků strategie Komise pro „přesvědčivou perspektivu rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost EU v tomto regionu“, která zdůrazňuje evropskou budoucnost západního Balkánu a vyzývá k posílení strategické a operativní spolupráce v oblasti migrace a správy hranic.

Další kroky

Návrh dohody o postavení jednotek, který byl dnes parafován s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, bude formálně podepsán k pozdějšímu datu, až obě strany dokončí nezbytné právní postupy. Dohodu také musí odsouhlasit Evropský parlament.

Jakmile dohoda vstoupí v platnost, bude Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž moci provádět operativní činnosti a vysílat jednotky do oblastí Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, které sousedí s EU, ve shodě s orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie i orgány sousedících členských států EU.

Souvislosti

V rámci svého nedávno posíleného mandátu může Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž provádět operace na území sousedních třetích zemí, pokud se s nimi na tom předtím dohodne. Komise v listopadu 2016 přijala vzorovou dohodu o postavení jednotek a následně požádala Radu, aby nejprve zahájila jednání se Srbskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií v lednu 2017. Později byly Komisi rovněž uděleny mandáty k vyjednání dohod s Albánií, Černou Horou a Bosnou a Hercegovinou.

Po dohodě s Albánií z února 2018 je dnešní návrh dohody o postavení jednotek výsledkem druhého završeného jednání mezi Evropskou unií a partnery EU ze západního Balkánu. V dubnu 2018 byl s Černou Horou na technické úrovni dohodnut návrh dohody o postavení jednotek a jednání se Srbskem a Bosnou a Hercegovinou stále pokračují.