EU schválila finanční podporu Jordánsku ve výši 100 milionů EUR

Evropská komise 17. října jménem Evropské unie schválila vyplacení půjčky ve výši 100 milionů EUR Jordánsku v rámci programu makrofinanční pomoci (MFA). Toto uvolnění peněz představuje zahájení druhého programu makrofinanční pomoci pro Jordánsko v celkové výši 200 milionů EUR, který následuje po prvním balíčku ve výši 180 milionů EUR schváleném v roce 2013 a plně vyplaceném v roce 2015. Vyplacení splátky druhých 100 milionů EUR se očekává v průběhu roku 2018, v závislosti na tom, jak Jordánsko splní dohodnuté závazky.

Komisař Pierre Moscovici pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, řekl: „Dnešní rozhodnutí poskytnout Jordánsku 100 milionů EUR v rámci nového programu makrofinanční pomoci ukazuje na to, že EU v této náročné době trvale podporuje tuto zemi. naší práci s jordánskými orgány na jejich reformním programu a při zajišťování stabilní a silnější ekonomiky pro Jordánsko ve prospěch celé populace. “

Makrofinanční pomoc Jordánsku je určena k posílení pozice v devizových rezervách země a k pomoci Jordánsku má uspokojit potřeby platební bilance a rozpočtového financování. Program makrofinanční pomoci rovněž podpoří reformy v řadě oblastí. Jedná se o řízení veřejných financí, daňové systémy a systémy sociálního zabezpečení; vzdělávání a odborné přípravy; obchodní politiky a aktivní politiky trhu práce zaměřené na zvýšení pracovních příležitostí jak pro jordánské občany, tak i pro syrské uprchlíky žijící v Jordánsku.
Tato pomoc je součástí širšího úsilí EU pomoci Jordánsku a dalším zemím v tomto regionu zmírnit hospodářský a sociální dopad vyplývající z regionálních konfliktů a přítomnost velkého počtu syrských uprchlíků v Jordánsku. Závazek EU a mezinárodních partnerů byl znovu zopakován v Radě přidružení EU-Jordánsko v červenci 2017 a na bruselské konferenci „Podpora budoucnosti Sýrie a regionu“ v dubnu 2017.

Souvislosti

Makrofinanční pomoc (Macro-Financial Assistance -(MFA

Makrofinanční pomoc je výjimečný nástroj reakce EU na krizové situace, který má proi sousední partnerské země EU s vážnými problémy s platební bilancí. Doplňuje pomoc poskytovanou Mezinárodním měnovým fondem.

Úvěry makrofinanční pomoci jsou financovány z půjček EU na kapitálových trzích. Prostředky jsou pak půjčovány s podobnými podmínkami k přijímajícím zemím. Nový program makrofinanční pomoci pro Jordánsko byl přijat Evropským parlamentem a Radou dne 14. prosince 2016. Následuje program makrofinanční pomoci ve výši 180 milionů EUR, která byla vyplacena v průběhu roku 2015.

Politické podmínky byly dohodnuty mezi EU a Jordánskem a stanoveny v memorandu o porozumění podepsaném dne 19. září 2017.

Vztahy mezi EU a Jordánskem

Od zahájení syrské krize v roce 2011 poskytla EU Jordánsku více než 1,6 miliardy EUR v rámci různých nástrojů, které mají zemi pomoci zachovat hospodářskou stabilitu, udržet tempo politických a hospodářských reforem a řešit své související humanitární, rozvojové a bezpečnostní potřeby.

Kromě toho Evropská investiční banka poskytla Jordánsku půjčky ve výši 264 milionů EUR.

Prostředky nouzového fondu EU pro sociální bezpečnost využívá již 1 milion utečenců v Turecku

Program financovaný z prostředků EU pro nouzovou sociální bezpečnost (ESSN) 17.10. dosáhl jednoho milionu uprchlíků žijících v Turecku. Program zahájila v září 2016 Evropská komise ve spolupráci s tureckou vládou, Světovým potravinovým programem a Tureckým červeným půlměsícem. Je vlajkovým programem největší operace humanitární pomoci financované Evropskou unií. Při dnešní návštěvě Turecka 17.10. komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides prohlásil: „Dnes je milníkem pro životně důležité výsledky dosažené naším největším programem pomoci a plnění závazků EU vůči Turecku pro závratný počet milionů lidí. S odhodláním a prací našich partnerů dopad programu do dnešního dne narůstal.“ Turecko stále hostí největší uprchlické obyvatelstvo na světě, je naší humanitární a morální povinností pomoci uprchlíkům před válkou a pronásledováními. “

Program ve výši 348 milionů EUR, který je financován prostřednictvím nástroje EU pro uprchlíky v Turecku, zajišťuje měsíční transfery (přibližně 30 EUR na osobu za měsíc a čtvrtletní přirážky) nejzranitelnějším uprchlíkům. Pomoc je poskytována prostřednictvím speciální debetní karty, kterou lze použít k nákupu základních předmětů v místních obchodech. Tento přístup je nákladově efektivní a poskytuje uprchlíkům důstojnou volbu a současně stimuluje místní ekonomiky. Veškeré financování je rovněž pečlivě sledováno, aby bylo zajištěno, že jsou dobře vynaložené.

Registrace uprchlíků s nárokem na pomoc z programu začala v listopadu 2016 a první finanční převody začaly na konci prosince téhož roku. EU a její partneři budou i nadále pokračovat v projektu s cílem dosáhnout do konce tohoto roku 1,3 milionu uprchlíků.

Souvislosti

Nástroj Evropské unie pro uprchlíky v Turecku byl zřízen v roce 2015 v reakci na výzvu Evropské rady na značné dodatečné financování na podporu uprchlíků v Turecku. Má rozpočet ve výši 3 miliardy EUR na období 2016-2017. Jedná se o 1 miliardu EUR z rozpočtu EU a 2 miliardy EUR od členských států EU. Celková částka vyčleněná na provádění v rámci nástroje EU pro uprchlíky v Turecku na humanitární a nehumanitní akce činí nyní 2,9 miliardy EUR.

Program ESSN je realizován ve spolupráci s ministerstvem rodinných a sociálních politik, Generálním ředitelstvím pro migraci a Generálním ředitelstvím pro státní registraci a státní příslušnost ministerstva vnitra pod vedením předsednictva AFAD (Disaster and Emergency Management).

Nástroj Evropské unie pro uprchlíky v Turecku byl zřízen v roce 2015 v reakci na výzvu Evropské rady pro značnou dodatečnou finanční pomoc na podporu migrantů v Turecku. Má rozpočet ve výši 3 miliardy EUR na období 2016-2017. Jedná se o 1 miliardu EUR z rozpočtu EU a 2 miliardy EUR z členských států EU. Celková částka vyčleněná na provádění v rámci nástrojů EU pro uprchlíky v Turecku na humanitární a nehumanitní akce činí nyní 2,9 miliardy EUR.