Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Zástupci Nadace Billa a Melindy Gatesových oznámili, že věnují finance pro plán vnějších investic EU.[/quote]

Nadace manželů Gatesových poskytne finanční prostředky ve výši 50 milionů dolarů (40,9 milionu eur) a dalších 12,5 milionu dolarů (10,2 milionu eur) v podobě technické pomoci. Jejich příspěvek bude použit na investiční projekty ve zdravotnictví v Africe v rámci plánu EU pro udržitelné investice na tomto kontinentu. Záměrem slučování zdrojů je povzbudit další soukromé investice v zájmu dosažení cílů udržitelného rozvoje; bude tak možné rychleji zvětšit záběr úspěšných projektů. Evropská komise vítá silnou podporu svému úsilí o udržitelný rozvoj v Africe a sama přispěje částkou dalších 50 milionů EUR.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil:

„EU představuje třetinu přímých zahraničních investic do Afriky. Ty v současnosti vytvářejí pracovní místa a hospodářský růst na obou našich kontinentech. Musíme ale udělat více pro zlepšení podnikatelského prostředí a vytvořit africkým inovátorům platformu pro růst. To vyžaduje plné zapojení soukromého i charitativního sektoru a já jsem Nadaci Billa a Melindy Gatesových vděčný za její tolik potřebnou aktivitu. Je to investice do naší společné budoucnosti. Partnerství Evropy s Afrikou je partnerstvím, v němž se navzájem podporujeme, pomáháme si, abychom prosperovali a učinili svět bezpečnějším, stabilnějším a udržitelnějším místem k životu.“

Bill Gates uvedl:

„Díky zlepšení zdravotních ukazatelů může společnost dosáhnout větší prosperity a produktivity. Od roku 2000 došlo v subsaharské Africe v této oblasti k velkému pokroku, musíme ale udělat více pro to, abychom motivovali k výzkumu a inovacím, z nichž mají prospěch chudí lidé. Je skvělé, že Evropská komise je v partnerství s africkými zeměmi na předním místě v úsilí o redukování hluboce zakořeněné a globálně přítomné nerovnosti v oblasti zdravotní péče. Tento závazek vytvoří příležitosti, které mnoha lidem pomohou k tomu, aby se vyprostili z chudoby.“

Nové partnerství na téma zdraví navazuje na první společnou iniciativu s EU, jejímž cílem je podpora rozvoje nástrojů a technik ve prospěch drobných zemědělců v rozvojových zemích a která byla 12. prosince 2017 představena na pařížském summitu „Jedna planeta“. Prostřednictvím iniciativy poskytne Komise 270 milionů eur a Nadace Billa a Melindy Gatesových 300 milionů dolarů (244,7 milionu eur) na zemědělský výzkum, který nejchudším zemědělcům světa pomůže lépe se adaptovat na stále obtížnější podmínky pěstování plodin způsobené změnou klimatu. Programu se zúčastní také Francie, Německo, Itálie, Španělsko a další členské státy EU.

Souvislosti

Evropská unie a Afrika spolupracují na řešení současných společných úkolů – počínaje investicemi do mládeže, podporou udržitelného rozvoje, posilováním míru a bezpečnosti a podporou investic na africkém kontinentu, podporou řádné správy věcí veřejných a lepším řízením migrace konče.

Plán vnějších investic EU byl přijat v září 2017. Má napomoci zvýšit investice v partnerských zemích v Africe a zemích evropského sousedství – především díky nové záruce Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) ve výši 1,5 miliardy eur.

Tato ambiciózní iniciativa podporuje inovativní finanční nástroje, jako jsou záruky na podporu soukromých investic. Její vklad ve výši 4,1 miliardy eur od EU pomůže do roku 2020 mobilizovat až 44 miliard eur soukromých investic. Ty jsou zaměřeny především na zlepšení sociální a ekonomické

infrastruktury, například komunální infrastruktury a proximitních služeb, na podporu pro malé a střední podniky a na projekty mikrofinancování a tvorby pracovních míst, zejména pro mladé lidi.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP