Zdroj: Freeimages.com

[quote]Nová kapitola ve vztazích mezi EU a Kubou platná od 1. listopadu zahájí prozatímní uplatňování první dohody mezi Evropskou unií a Kubou „Dohodou o politickém dialogu a spolupráci“.[/quote]

„EU a Kuba skutečně otáčejí stránku a nová kapitola našeho partnerství začíná nyní -s prozatímním uplatňováním nové dohody. Dnes se Evropská unie přiblíží Kubě a všem kubánským občanům, jak země prochází ekonomickými, politickými a sociální modernizaciMy Evropané jsme s Kubou, Latinskou Amerikou a Karibikem vázáni společnou historií, kulturou, hodnotami a touhami současnost a budoucnost.“, uvedla vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / viceprezidentka Federica Mogherini.

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci (PDCA) obsahuje tři hlavní kapitoly o politickém dialogu, spolupráci a dialogu mezi odvětvovými politikami a obchodní spolupráci.
Podporuje dialog a spolupráci na podporu udržitelného rozvoje, demokracie a lidských práv, jakož i společné řešení globálních výzev společnými akcemi na mnohostranných fórech. Mezi oblasti společného zájmu patří například obnovitelné energie, rozvoj venkova, životní prostředí, lidská práva, řádná správa věcí veřejných, bezpečnost a vytváření pracovních míst. Činnosti budou probíhat se všemi aktéry na Kubě, včetně veřejného sektoru, místních orgánů, celého spektra občanské společnosti, soukromého sektoru, jakož i mezinárodních organizací a jejich agentur.

Souvislosti

Dne 12. prosince 2016 EU a Kuba podepsaly dohodu o politickém dialogu a spolupráci a Evropský parlament jej schválil dne 5. července 2017. Zatímco většina dohody se začne prozatímně uplatňovat dne 1. listopadu 2017, její plné uplatňování začne poté, co všechny členské státy EU dohodu ratifikují.

Dohoda rovněž potvrzuje pokračující angažovanost EU v Latinské Americe a Karibiku. Kuba byla jedinou zemí v regionu, s níž se EU dosud nedohodla na právním základě pro dialog a spolupráci.
Další informace Fakta o vztazích mezi EU a Kubou Delegace EU na Kubu

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem vstupuje v platnost

Dne 1. listopadu vstoupila v platnost dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Mongolskem. Tato dohoda, která byla podepsána dne 30. dubna 2013, nahrazuje Dohodu o obchodu a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mongolskem z roku 1993.

Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogherini prohlásila:

Evropská unie a Mongolsko upevňují své silné vazby založené na sdílených hodnotách a zájmech a společné vůli k prohloubení vzájemné spolupráce. Vstup této dohody o partnerství a spolupráci v platnost společně se zřízením delegace Evropské unie v Ulánbátaru, k němuž dojde v následujících dnech, upevní stávající oblasti spolupráce a angažovanosti a dále prohloubí a rozšíří vztahy v oblastech společného zájmu, ve prospěch našich národů.“

Dohoda o partnerství a spolupráci posiluje stávající vztahy mezi Evropskou unií a Mongolskem a vychází ze společného závazku v oblasti řádné správy věcí veřejných, lidských práv a udržitelného rozvoje.

Kromě toho rozšíří spolupráci v široké škále oblastí, jako je udržitelný rozvoj, suroviny, změna klimatu, spravedlnost a bezpečnost, lidská práva, věda a technologie, řádná správa věcí veřejných, a také usnadní obchod a investice. Na dohodě o partnerství a spolupráci se podílí Evropská unie a všechny její členské státy, což přináší příležitosti k vytváření synergií mezi činnostmi EU a politikami jednotlivých členských států.

Ke vstupu dohody o partnerství a spolupráci v platnost dochází v době, kdy se otvírá delegace EU v Mongolsku, pro kterou bude provádění této dohody jednou z hlavních priorit.

DPP