Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Překladatelské oddělení Evropské komise oznámilo, že pořádá již 12. ročník soutěže Juvenes Translatores, ve které si studenti z celé Evropy mohou vyzkoušet své překladatelské schopnosti. Vzhledem k tomu, že rok 2018 byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví, bude kulturní dědictví i tématem letošních překládaných textů.[/quote]

Soutěžící si mohou pro překlad vybrat kteroukoliv z 552 jazykových kombinací, které nabízí 24 úředních jazyků EU. V loňském ročníku studenti překládali ve 144 kombinacích, například z polštiny do finštiny, češtiny do řečtiny nebo z chorvatštiny do švédštiny.

Jazyky jsou jádrem evropské rozmanitosti a cestou k porozumění naší identitě,“ uvedl Günther

H. Oettinger, evropský komisař odpovědný za rozpočet, lidské zdroje a překlad.

 „Touto soutěží nám mladí lidé připomínají, jak jsme různorodí a že rozmanitost představuje jednu z našich největších předností. Proto vyzývám všechny milovníky jazyků, aby se do soutěže přihlásili, a pomohli tak propagovat a rozvíjet naše jazykové kulturní dědictví.“

Střední školy, které se chtějí soutěže zúčastnit, procházejí dvoufázovým registračním procesem.

Nejdříve se musí školy zaregistrovat na internetovýchstránkách http://ec.europa.eu/translatores. Registrace probíhá od 1. září 2018 do 20. října 2018 (poledne) a přihlášku lze podat v kterémkoliv z 24 úředních jazyků EU.

V druhé fázi vyzve Evropská komise celkem 751 náhodně vybraných škol, aby pro účast v soutěži nominovaly dva až pět studentů. Studenti mohou být jakékoliv národnosti a musí být narozeni v roce 2001.

Soutěž se bude konat 22. listopadu 2018 a bude probíhat současně ve všech zúčastněných školách.

Nejpozději na začátku února 2019 budou vyhlášeni vítězové (za každou zemi jeden), kteří pak na jaře 2019 pojedou do Bruselu na slavnostní předání cen. Během své návštěvy budou mít studenti možnost setkat se s profesionálními překladateli z překladatelského oddělení Evropské komise, kteří jejich texty hodnotili a kteří si s nimi pohovoří o své práci s jazyky.

Souvislosti

Soutěž Juvenes Translatores (latinsky „mladí překladatelé“) pořádá každoročně Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. První ročník se konal již v roce 2007. Cílem soutěže je podpořit výuku jazyků ve školách a dát mladým lidem šanci si vyzkoušet, jaké je to být překladatelem. Je určena 17letým studentům středních škol. Soutěž inspirovala a motivovala některé účastníky k dalšímu studiu jazyků na univerzitě a k profesní dráze překladatele. Soutěž také vyzdvihuje bohatou jazykovou rozmanitost Evropy.