Společnost RPG Recycling, která recykluje pneumatiky, vykázala loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 283,2 milionu korun. Meziročně byly zhruba o 44,7 milionu korun vyšší. Firma z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku zaznamenala za rok 2022 čistý zisk 25,6 milionu korun, o rok dříve přesáhl 47,1 milionu korun. ČTK to zjistila z výroční zprávy a účetní závěrky podniku, které jsou založené ve Sbírce listin.

Firma se zabývá sběrem, svozem a recyklací pneumatik, při které vzniká pryžový granulát. Vedlejšími produkty jsou textilní vlákno a ocelový kord. Získaný granulát se využívá například pro výstavbu sportovišť nebo jako součást asfaltových směsí do silnic.

„Snažíme se komunikovat napříč evropským trhem, monitorujeme evropskou legislativu a její implementaci s dopadem na český trh. Evidujeme zájem o doplnění materiálové mechanické recyklace recyklací materiálovou chemickou,“ uvedli ve výroční zprávě jednatelé firmy Bronislav Janeček a Radomír Bureš.

Podnikání společnosti ovlivnil nárůst cen energií, služeb a dalších komodit. Její čistá aktiva dosahovala na konci loňského roku téměř 176,3 milionu korun, vlastní kapitál byl přibližně 112,8 milionu korun a cizí zdroje 63,4 milionu korun. Podnik v roce 2022 zaměstnával v průměru 56 lidí, stejně jako předloni. Na jejich mzdy uvolnil přes 27,6 milionu korun, meziročně asi o 2,3 milionu korun více.

Při využívání pryžových drtí do nových aplikací spolupracuje RPG Recycling s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. „Oblast výzkumu a vývoje je pro nás velmi důležitá, abychom dokázali reagovat na potřeby trhu a mohli rozšiřovat možnosti využití výstupů recyklace, popřípadě aplikovat nové formy recyklace. Tomuto směru se aktivně věnujeme. Možnosti hledáme i v navázání spolupráce se zahraničními obchodními partnery, zejména pro využití prachových frakcí pryžového granulátu a získávání druhotných materiálů při procesu recyklace,“ uvedli Janeček s Burešem.

Pro letošek společnost předpokládala udržení objemů vysbíraného odpadu a opětovné naplnění kapacity recyklační linky. Plánovala i srovnatelný prodej výrobků a sekundárních výstupů z výroby.

Firma RPG Recycling je dceřinou společností ve skupině REC Group, zkratka REC znamená recyklační ekologické centrum. Do holdingu patří několik firem, které se zabývají likvidací odpadů a jejich zpracováním, demolicemi, rekultivací, ekologickým poradenstvím, vzděláváním a dalšími službami. V areálu ve Starém Městě na Uherskohradišťsku má i atrakce, které slouží k ekologickému vzdělávání veřejnosti, například takzvanou kovozoo se zvířaty vytvořenými z kovového odpadu.

Zdroj: ČTK