• Obrat v hodnotě 1,178 miliardy eur a meziroční růst 9,5 %. Výsledky související se spuštěním celé řady projektů v průběhu celého roku
  • Provozní příjem 31,4 milionu eur
  • 3 000 nově vytvořených pracovních míst (celkový počet pracovníků 26 000)

„Jsem velmi hrdý na to, že společnost prosperuje a že spolu s našimi týmy získáváme silnou pozici na všech trzích, kde působíme. Jsme spokojeni i proto, že nám naši zákazníci opětovně svěřili svoji důvěru. Vysoká míra růstu se však promítla i negativně. Spuštění velkého množství projektů a současný prudký nárůst nákladů na mzdy, především ve Střední Evropě, mělo vliv na naši ziskovost.“ říká Jean-Christophe Machet, generální ředitel skupiny FM Logistic.

Stále větší vliv

V průběhu posledního finančního roku (1. dubna 2017 – 31. března 2018) společnost FM Logistic vygenerovala příjmy v hodnotě 1,178 miliardy eur, což představuje organický růst 9,5 %.

Jeden z předních dodavatelů v oblasti řízení dodavatelského řetězce, společnost FM Logistic, generuje více než polovinu (56 %) svého obratu službami skladování a manipulace. Oblast přepravy aktuálně tvoří 34 % (13 % nárůst) a obalové služby 10 % tržeb.

Stabilizace růstu pro zajištění stálé ziskovosti

I v době, kdy společnost FM Logistic roste, klade důraz na kvalitu svého provozu a na jeho neustálé zlepšování. Zkušenosti a znalosti v oblasti e-commerce, multiklientská distribuční centra s více aktivitami na jednom místě (skladování/ obalové úpravy, překládky), zaměření na inovace –  to vše společnosti umožňuje nabízet služby s vyšší přidanou hodnotou, které doplňuje rozsáhlým transportním řešením, včetně městské distribuce.

Společnost se soustředí na čtyři strategické osy definované ve svém dlouhodobém „akčním“ plánu:

  • Řízení vztahů se zákazníky
    Vzestupný trend v nákladech, související především s nedostatkem řidičů v Evropě a s výraznou mzdovou inflací ve Východní Evropě, přivedl skupinu k tomu, aby věnovala zvláštní pozornost změnám u konkrétních projektů, které mají dopad na její ziskovost.
  • Posílení pilířů podnikání

Prioritou je udržení nadstandardní kvality provozu a jeho další rozvoj. Společnost aktuálně tvoří pro své provozní manažery školící plán, který se zaměřuje právě na tuto oblast.

  • Rozvoj dovedností

Společnost se zaměřuje na rozvoj procesů školení a posílení personálního oddělení. Účelem je zlepšit reaktivnost na poptávku po nových zaměstnancích ze strany jednotlivých oddělení a usnadnit začlenění nových zaměstnanců.

  • Selekce nových zakázek:
    Po dvou letech silného organického růstu (přibližně 10 %) chce skupina zmírnit tempo rozvoje. Společnost FM Logistic proto bude klást větší obchodní důraz na projekty, které doplňují a udržují strategii skupiny v jednotlivých sektorech.