Výstavba obchvatu Třince na silnici 1/11, která je hlavním tahem z Moravy na Slovensko. Uvedená do provozu se počítá do poloviny října letošního roků. Foto Petr Dohnal

[quote]Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bude v příštím roce činit 87,3 miliardy korun. V případě potřeby je ministerstvo dopravy připraveno jednat s resortem financí o jeho navýšení. Rozpočet dnes schválila vláda, vyplývá z informací na vládních internetových stránkách. Rozpočet se po jednáních obou ministerstev už jednou navyšoval, původní návrh byl o pět miliard korun nižší.[/quote]

Letos měl SFDI původně okolo 86 miliard korun, v průběhu roku se výdaje navýšily ke 100 miliardám korun.

Více než 70 miliard korun z rozpočtu fondu pro příští rok tvoří národní zdroje, dalších 17 miliard jsou peníze z evropských fondů. Přes 60 procent rozpočtu je vyhrazeno na investiční projekty, tedy stavbu a rozsáhlé modernizace dopravních sítí.

Ministerstvo dopravy při sestavování rozpočtu nevyhovělo požadavkům řady subjektů, především krajů. Rozpočet tak mimo jiné nezahrnuje peníze na krajské silnice. Stát v minulých letech poskytoval krajům mimořádné dotace z vládních nebo ministerských úspor či nepotřebných zdrojů. Loni to byly celkem čtyři miliardy korun, ze SFDI byla vyčleněna polovina, zbytek byl z evropských peněz.

Návrh na výstavbu a rekonstrukce silnic a dálnic počítá z národních zdrojů s dotací přes 21 miliard korun, asi o tři miliardy víc má směřovat na rozvoj železniční infrastruktury a zhruba 1,6 miliardy na vodní cesty. Další peníze jsou určeny na údržbu, opravy a provoz dopravních systémů.

Ministerstvo dopravy věří, že výše rozpočtu pro příští rok je dostačující. V případě urychlení některých staveb a nutnosti vyšších plateb je připraveno jednat o případném navýšení rozpočtu.

Ministerstvo dopravy v materiálu pro vládu zároveň upozornilo, že v letech 2021 a 2022 se budou postupně dočerpávat peníze z evropských fondů. V dalších letech už budou vymezené peníze z těchto zdrojů nejspíš nižší, ministerstvo proto hledá nové zdroje financování. Jedním z nich je použití soukromých peněz prostřednictvím PPP financování. V roce 2020 by měl být zahájen první takový projekt, kterým je stavba dálnice D4 mezi Prahou a Pískem.

Státní fond dopravní infrastruktury funguje od roku 2001, od té poskytl na financování dopravní infrastruktury více než 1,1 bilionu korun. K nejdražším projektům patřila stavba dálnice D8 a železničního tunelu v Ejpovicích.

 

Zdroj : ČTK