Global Hydrogen Review je každoroční publikace Mezinárodní energetické agentury (IEA), která sleduje výrobu vodíku a poptávku po něm po celém světě, jakož i pokrok v kritických oblastech – rozvoj infrastruktury, obchod, politika, regulace, investice a inovace.

Zpráva je výstupem iniciativy ministrů pro čistou energii a jejím cílem je informovat zúčastněné strany v energetickém sektoru o stavu a budoucích vyhlídkách vodíku. Letošní revize, která se zaměřuje na hlavní roli vodíku při plnění mezinárodních cílů v oblasti energetiky a klimatu, má snahu pomoci osobám s rozhodovací pravomocí dokončit strategie tak, aby přilákaly investice a usnadnily zavádění vodíkových technologií a zároveň vytvořily poptávku po vodíku. Porovnává vývoj v reálném světě s deklarovanými ambicemi vlády a průmyslu.

Letošní zpráva se zvlášť zaměřuje na to, jak celosvětová energetická krize vyvolaná ruskou invazí na Ukrajinu akcelerovala rozvoj vodíku a na příležitosti, které nabízí, jak současně přispět k cílům dekarbonizace a zvýšit energetickou bezpečnost. Více zde