[quote]Technologická proměna a ekonomicko-politické výzvy hýbou celosvětovým průmyslem. Veletrh HANNOVER MESSE 2020 a jeho vedoucí téma Industrial Transformation ukáže šance a potenciály, které plynou z inovativních technologií, rostoucího množství stále rychleji disponibilních dat a stoupajícího povědomí o ochraně klimatu. [/quote]

 

Hannover. Čtyři megatrendy mění svět: digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografická proměna. Současný průmysl je postaven před gigantický úkol. Rámcové ekonomicko-politické podmínky vytvářejí dodatečné výzvy znesnadňující zachování spolehlivých partnerství.

 

Veletrh HANNOVER MESSE ukáže globálnímu průmyslu cestu. „Změny ve způsobu života, výroby a práce probíhají velmi rychle,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Průmysl je nositelem změny. Na veletrhu HANNOVER MESSE 2020 předvede přibližně 5 500 vystavovatelů, jak se transformace daří a ukáže změnu jako východisko růstu a pokroku.“

 

Data jako zdroj efektivity a základ strojového učení

Data jsou surovinou a základem růstu. Ruku v ruce s digitalizací vzniká v průmyslové výrobě gigantické množství dat. Současně se prohlubuje schopnost jejich smysluplné interpretace a nasazení, které generuje zisk. J. Köckler dodává: „Stále větší podíl poskytovatelů cloudů na veletrhu HANNOVER MESSE svědčí o tom, že se nacházíme na prahu zcela nového vývoje. Podobně jako v roce 2007 nastoupily své vítězné tažení první aplikace pro chytré telefony, prosazuje se dnes v továrnách vyhodnocování dat prostřednictvím cloudů nebo technologie edge-computing.”

 

Řešení jsou propojená, stroje a systémy spolu komunikují a autonomně si vyměňují informace. Software má za úkol dokumentovat, kontrolovat a simulovat. Zvyšuje se tak efektivita, ale současně slouží data jako základ strojového učení a umělé inteligence.

 

  1. Köckler: „Přehlídka Digital Ecosystems představí základy pro propojení strojů, výrobních zařízení a intralogistických procesů. Tomu, kdo nejde s dobou, zbude velmi brzy jen zaměnitelný produkt.“ Softwarová řešení určená pro flexibilní výrobu nebo platformy B2B využívaná v průmyslu představí na veletrhu HANNOVER MESSE firmy jako Amazon Web Services, Cisco, Google, HUAWEI, IBM, Intel, Kaspersky, Microsoft, SAP, Siemens PLM nebo Software AG.

 

5G pro průmysl

Po úspěšné premiéře v minulém roce bude na veletrhu HANNOVER MESSE opět vybudováno testovací pole 5G. Firmy nabízející sítě i jejich uživatelé předvedou možnosti nového telekomunikačního standardu. J. Köckler: „Přenos dat v reálném čase s vysokou mírou zabezpečení má enormní význam především pro digitální propojení průmyslu, proto vytvoříme v halách č. 3 a 21 funkční síť 5G. Na veletrhu bude řada přehlídek propojená standardem 5G. Rozmanitost příkladů průmyslového využití v reálné 5G síti na jednom místě je světovým unikátem.“

 

Výroba a logistika konvergují 

Digitalizace je už dnes zásadním motorem intralogistiky. Vše začíná v automatizovaném skladu, ve kterém softwarové programy řídí operace, navigují po halách samostatné roboty a dopravní systémy bez řidiče dvacet čtyři hodin denně, vychystávají pro cílové místo materiál ve správném okamžiku v požadovaném množství. Také propojení výrobních a logistických procesů, které umožňuje ještě efektivnější a flexibilnější a současně levnější výrobu, je stále těsnější. Řešení pro logistiku a intralogistiku budou proto letos na veletrhu HANNOVER MESSE hrát ústřední úlohu.

 

Inovace jako ochrana klimatu: Na cestě k uhlíkově neutrální výrobě

Energetická náročnost průmyslové výroby je značná. Efektivnost využívání zdrojů a energie a rovněž uhlíkově neutrální výroba jsou součástí agendy pro průmysl už mnoho let.

 

Aktuální společenská debata o ochraně klimatu se stává hnací silou pro špičkové trvale udržitelné technologie a klimaticky neutrální obchodní modely.  Vznikají tak efektivní chytrá řešení pro energetiku, oběhové hospodářství (circular economy) nebo lehké stavby, která mají nejen zvrátit změnu klimatu, ale současně také přinést ekonomický úspěch. Ochrana klimatu a udržitelná průmyslová politika spolu nutně souvisí – takové je hlavní poselství veletrhu HANNOVER MESSE 2020.

 

Proměna energetiky: Vodík jako motor průmyslu

Vodík a palivové články se stále více dostávají do centra pozornosti. V mnoha aplikacích infrastruktury a v průmyslu se využívají už dnes.

 

Mezinárodní platforma „Hydrogen + Fuel Cells EUROPE“ je na veletrhu HANNOVER MESSE už řadu let zdrojem impulzů pro rozvoj ekonomiky založené na využívání vodíku. Platforma poskytne komplexní pohled na výrobu a využívání energie, mobilitu a součinnost sektorů stavebnictví, průmyslu, dopravy a energetiky. Letos zaznamená rekordní účast dvou stovek vystavovatelů z celého světa.

 

Infrastruktura pro elektromobilitu a potřebné technologie budou v Hannoveru velkým tématem. Veletrh HANNOVER MESSE nabídne řešení pro propojenou mobilitu od dopravních systémů a technologií nakládky přes energetickou infrastrukturu až po stacionární zásobníky na skladování energie.

 

Progresívní mládí: Technologické startupy hýbou průmyslem

Díky digitalizaci teď dokážou malé firmy totéž, co velké firmy. Startupy přicházejí s disruptivními nápady a technologiemi, které mají sílu prosadit se.

 

Více než 250 technologických startupů z celého světa ukáže na veletrhu HANNOVER MESSE software na bázi umělé inteligence, aplikace virtuální reality, senzorové technologie, chytré materiály nebo inteligentní energetická řešení pro transformaci průmyslu.

 

Své představy na veletrhu ukážou nejen mladí. Indonésie, partnerská země veletrhu HANNOVER MESSE 2020, se také velmi působivě připravuje na budoucnost a kráčí rozhodným krokem směrem k Průmyslu 4.0.