Invoitix
Před necelými čtyřmi roky zahájilo provoz DC Nestlé Česko pro český a slovenský trh. Tím vyvrcholil bezprecedentní projekt konsolidace čtyř skladů. Společnost HOPI zde implementovala svoje nejpokročilejší inovace. Optimalizovaný model procesů a vybavení následně zavedla do celé sítě svých DC. Projekt se vyznačuje i mimořádnou hloubkou a komplexností implementace EDI, kterou zajišťuje další dlouholetý partner, společnost Editel.

Protnutí cest dvou tradičních uživatelů standardů GS1

Příběh dlouholeté spolupráce a vzájemně obohacujícího partnerství společností Nestlé Česko a HOPI Holding je také příběhem rané, průkopnické adopce standardů GS1. Pro mnohé naše čtenáře není novinkou, že Nestlé Česko navázalo na standardizaci započatou jejím předchůdcem, n. p. Čokoládovny, již na konci 70. let. Tehdy byl poprvé označen domácí produkt čárovým kódem EAN-13, ještě s prefixem britského zákazníka.
Na konci 90. let zde probíhal projekt identifikace na úrovni palet, který neměl ve své době rozsahem a inovací obdoby. V osmi závodech Čokoládoven, v té době joint venture společností Nestlé a Danone, se podařilo zajistit sledovatelnost zboží od surovin po finální výrobky a zahájit EDI komunikaci. Informačním médiem byla u nás dosud nevyužívaná etiketa se sériovým číslem logistické jednotky SSCC. Obdobné implementace, kterých bylo v Evropě zatím poskrovnu, položily základ nového logistického paradigmatu. HOPI Holding loni oslavil třicet let od svého vzniku. Rodinná firma z Karlových Varů se přes Prahu a Moravu postupně rozšířila na Slovensko (2000), do Maďarska (2004), Polska (2012) a Rumunska (2013). Od roku 2012 se transformovala na holding, do nějž patří i tři potravinářské společnosti a dvě farmy.
Jedním z pilířů úspěšné expanze logistické firmy byl od počátku důraz na inovace a důsledné využívání Systému GS1. Zájem o standardizaci s cílem zefektivňování procesů a odstraňování papíru z obchodní komunikace ostatně přivedl již před osmi lety představitele společnosti do výboru GS1 Czech Republic. Pro standardizační organizaci je zapojení tohoto významného logistika obrovským přínosem.

Navázáním spolupráce české pobočky světové potravinářské jedničky se společností HOPI před šestnácti lety se cesty obou firem protnuly. Povýšení spolupráce na strategické partnerství v oblasti skladování, dopravy a služeb s přidanou hodnotou od roku 2020, kdy byl vytvořen nový logistický koncept zásobování zbožím regionu Česka a Slovenska z jednoho místa, je dalším pokračováním příběhu.

Dlouholeté partnerství

Spolupráce mezi HOPI a Nestlé započala v roce 2007, kdy 3PL společnost realizovala paletovou distribuci v regionu Čech. Po pěti letech začala tuto službu poskytovat na Moravě. Od roku 2017 partner prováděl distribuci z DC v Jirnech. Nestlé v té době pokrývalo český a slovenský trh ze čtyř distribučních center – tří ve Středočeském kraji a jednoho na Slovensku, přičemž tyto sklady spravovaly tři různé logistické společnosti.

Nestlé mapy

Na konci dekády padlo rozhodnutí soustředit logistické operace do jednoho distribučního centra. „Logistiku zjednodušit, fungovat z jednoho místa, komunikovat s jedním partnerem. Skladování a dopravu svěřit do rukou jednomu subjektu, a to s dalšími efekty jako zlepšení servisní úrovně, zvýšení vytíženosti aut při přepravě nebo snížení zásob,“ vysvětluje cíle konsolidace Katarína Dobišová, manažerka distribuce pro Česko a Slovensko ve společnosti Nestlé. K úspěchu v tendru na vytvoření jednotného DC pro český a slovenský trh HOPI Holdingu přispělo několik faktorů.

Výhodné umístění distribučního centra v Prostějově

Jedním z trumfů nabídky logistického providera byl jeho tzv. Master DC v Prostějově. Logistické zázemí, které společnost bezmála třicet let vlastními silami rozvíjela, má výhodnou polohu. „Jde o strategicky velmi dobrou lokalitu pro našeho zákazníka pro efektivní řízení distribuce nejen pro Česko a Slovensko, ale také pro celou střední Evropu. Nachází se v těsné blízkosti dálnice D46 s připojením na dálnici D1 a D55 a dobrou dostupností výrobních závodů zákazníka,“ vysvětluje Tomáš Patera, E-com Business Director ve společnosti HOPI Holding. Výhoda zavedeného areálu ve vlastnictví operátora spočívá také v přítomnosti dostatečného množství proškoleného personálu a možnosti jeho alokace ze sousedních projektů i v garanci stability a perspektivy dlouhodobého rozvoje spolupráce.

Ilustrační foto HOPI

Vlastní vývojový tým SAP a zkušenosti s EDI komunikací

„Dalším z argumentů, které nás přesvědčily ke spolupráci s HOPI, bylo systémové zabezpečení projektu,“ prozrazuje Katarína Dobišová s tím, že mělo dvě části. „První se týká podnikového informačního systému. Dodavatel stejně jako my využívá SAP. Důležité je, že disponuje silným týmem SAP s oddělením vývoje.“ Druhý moment je spojený s využíváním elektronické výměny dat. „Náš partner má bohaté zkušenosti s EDI komunikací, kterou považujeme za absolutně nosnou záležitost. Tím, že v DC skladujeme okolo 40 000 palet a distribuujeme odsud 50 000 objednávek ročně, jakékoliv manuální procesy by byly nepřípustné.“ Zadavatel počítal s pokrytím maximální části logistických operací pomocí EDI, včetně zpětných svozů, procesů copackingu, repackingu apod., a projekt se tak měl stát nejkomplexnějším EDI projektem současnosti v našem regionu.

Přípravná fáze

Podepsání smlouvy proběhlo na podzim roku 2019 a hned začaly schůzky projektových týmů obou stran. V zimě se uskutečnila řada workshopů, na kterých se mapovaly jednotlivé procesy. „Byla to pro nás příležitost stávající procesy optimalizovat,“ vysvětluje Katarína Dobišová. Jednu z rolí logistického partnera v dané fázi projektu popisuje Michal Durda, Solution Architect ve společnosti HOPI Holding: „Logistik by měl umět naslouchat. Pokud zjistí, že by se něco dalo zlepšit, měl by dokázat optimalizaci nabídnout.“ Výsledkem přípravné fáze byl více než stostránkový manuál, na jehož základě tým HOPI začal vyvíjet soustavu procesů a layout skladu.

Výstavba nového DC

Na jaře 2020, v době vrcholící pandemie, byly vztyčeny pilíře nové budovy, která byla dokončena v srpnu. Téhož měsíce byla osazena regálovými systémy. V polovině září došlo k odevzdání stavby a 26. října, jedenáct měsíců od podpisu smlouvy, došlo k náběhu rutinního provozu.
V novém skladu byly využity inovace z jiných projektů v holding a zavedeno několik novinek. Poprvé byla nasazena manipulační technika s Li-Ion bateriemi, které není nutné vyjímat z VZV a nabíjet v samostatné nabíjárně. Další inovací byla instalace tří poloautomatizovaných linek na výrobu SRP obalů (shelf-ready packaging – prodejní obaly do regálů pro odebírání produktů koncovým zákazníkem) a DRP linky pro výrobu displejů určených na prodejní plochu. Dále je tu pracoviště pro tzv. legal stickering, tedy štítkování zboží etiketami s povinnými informacemi (jazykové mutace, alergeny atd.). Novinkou byla speciální zóna a procesy pro balení zásilek pro e-shop v režimu B2C či tzv. HOPI Land, školicí místnost pro nové zaměstnance vybavená mj. i skladovým HW pro simulaci různých operací.

Poskytované služby

 • Skladování v suchém a temperovaném režimu
 • Doprava z výrobních závodů do DC a k zákazníkům
 • Logistika e-shopu
 • Služby s přidanou hodnotou: copacking, repacking

Chytrý areál

Podívejme se ven ze skladu. Komunikace jsou osazeny kamerami, které načítají RZ kamionů
a vozidla automaticky registrují. Systém uvědomí zaměstnance, že očekávané vozidlo přijelo. Jakmile je zboží připraveno na expediční rampě (skladový systém přitom generuje nejkratší manipulační trasy od regálů k dané rampě), řidič obdrží SMS s číslem rampy, ke které přijede. Tyto prvky přispěly ke zpřehlednění pohybu v areálu. „Koncept chytrého areálu obsahuje to nejlepší z našich ostatních skladů. Navíc připravujeme koncept kiosků pro tisk dokumentů nutných k přepravě. Inovace se týkají samozřejmě i vnitřního vybavení, procesů, metod řízení zaměstnanců apod. Shrnuli jsme jej do přibližně čtyřicetibodového procesního standardu, který jsme nazvali WHS 2.0,“ vysvětluje Tomáš Patera z HOPI Holding.
Na bezpapírovém řešení pro sdílení nyní tištěných dokumentů oba partneři intenzivně pracují. Tisknou se i přepravní doklady apod. Realizaci však zatím brání legislativní nařízení, trvající na oběhu papírových dokumentů u určitých procesů. Nicméně popisovaný projekt stále zůstává co do hloubky a komplexnosti implementace EDI komunikace na tuzemské poměry unikátní.

EDI komunikace

Nedílnou součástí budování nového DC byla realizace komplexní EDI komunikace se společností Nestlé. Nositelem standardů a scénářů komunikace byla v tomto případě společnost Nestlé, která využívá jednotnou EDI komunikaci s logistickými providery i v dalších zemích. Byl implementován kompletní scénář výměny zpráv, včetně speciálních operací, a to nejen copacky a repacky, ale třeba i zpětné svozy zboží od zákazníků a jiné operace. „Menší zákazníci HOPI mají z těchto procesů implementovánu obvykle jen nejnutnější část pro každodenní logistické operace, zbytek se řeší ad hoc, pomocí mailů apod. Kdežto u Nestlé je to skutečně plná komunikace s tím, že obě strany mají obraz dění ve svých informačních systémech,“ vysvětluje Milan Mikula, Solution Manager ve společnosti Editel.
„Z pohledu zpráv EANCOM jsou při vzájemné komunikaci využívány běžné zprávy PRODAT, ORDERS, DESADV, RECADV a INVRPT. Pro odlišení variant zpráv v rámci jednotlivých operací jsou použity kódy typů zpráv, které představují např. tři až čtyři varianty jedné zprávy – podle jednotlivých logistických operací,“ doplňuje Milan Mikula.

Perspektiva dalšího rozvoje spolupráce

Oba partneři diskutují různé možnosti pro další zlepšení ekonomiky provozu i udržitelnosti. Příkladem mohou být zvažované elektrokamiony, které by vzhledem k výhodné poloze DC vůči výrobním závodům mohly jezdit režimu shuttle. Současně probíhají tendry na logistiku ostatních kategorií výrobků i na obsluhování dalších trhů. „Díky standardům GS1 pro identifikaci a komunikaci by bylo případné rozšíření spolupráce snadnější. Využívání stejných standardů na obou stranách významně šetří nejen náklady, ale i čas. Harmonizace činí jakýkoli přechod na další úroveň spolupráce či na další trh bezpečnějším,“ uzavírá Michal Durda z HOPI Holding.

Master DC HOPI pro zákazníka NESTLÉ v číslech

 • Přibližně 100 zaměstnanců, 30 řidičů
 • 20 000 m2 suchý a temperovaný sklad
 • 43 000 paletových pozic
 • 1 300 000 přebalených kartonů ročně
 • 1 300 palet denně přijato
 • 1 500 palet denně expedováno
 • 40 000 kartonů vychystaných denně

Zdroj: Reliant

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP