Skupina Škoda Transportation, český výrobce řešení pro hromadnou dopravu, zveřejnil své auditované hospodářské výsledky za rok 2021. Přestože skupina Škoda Transportation v roce 2021 čelila nelehkým výzvám, dosáhla solidních finančních výsledků, dokončila množství důležitých projektů a získala nové zásadní kontrakty. Skupina dosáhla čistého konsolidovaného zisku 580 milionů korun a překonala tak negativní dopady covidové pandemie. Ty se projevily nejvýrazněji v roce 2020. EBITDA vzrostla o 178 % na 1,06 miliardy korun. Meziroční nárůst zaznamenala Škodovka i u tržeb, které se zvýšily o 40,6 % na 15,5 miliardy korun. Na fungování skupiny i dokončování zakázek měla zásadní vliv pandemie nemoci covid-19 i nárůst cen energií a surovin.

 

„Poslední dva roky byly pro celé odvětví velmi složité, protože jsme se museli potýkat jak s dopady pandemie nemoci covid-19, tak i s narůstajícími cenami energií, surovin a materiálu. Přes to všechno dosáhla Škoda velmi dobrých výsledků, zisku a růstu. Podmínkou našeho dalšího růstu je ovšem schopnost nabízet zákazníkům nové technologie, zefektivnit výrobu a výrazně pokročit v digitalizaci. Věřím, že úspěchy dosažené v těchto oblastech v roce 2021 nám pomohou, abychom byli ještě více konkurenceschopní největším evropským hráčům a získávali zakázky i na nových teritoriích,“ říká Didier Pfleger, CEO Škoda Group.

 

Oproti roku 2020 skupina také výrazně zvýšila investice do výroby a také do výzkumu a vývoje. V roce 2021 dosáhly investice do modernizace a rozšiřování výroby 1,4 mld. Kč, což je meziroční nárůst o téměř 70 %. Investice se týkaly nejen českých výrobních závodů v Plzni, Ostravě a Šumperku, ale i finského závodu v Otanmäki. Skupina například rozšiřovala výrobní kapacity, vybudovala novou zkušebnu a lakovnu a investovala i do opravárenství. Skupina Škoda Transportation investovala také do výzkumu a vývoje svých produktů, kde částka přesáhla dvě miliardy korun (2,08 mld Kč). Výrazný nárůst zaznamenala skupina i v počtu zaměstnanců. Celkem vzniklo více než 800 nových pracovních míst a skupina nyní zaměstnává přes 6 500 lidí.

 

„Vážíme si důvěry a podpory našich zákazníků a nasazení našich zaměstnanců. Bez toho by růst Škodovky v roce poznamenaném covid-19 a problémy s dodavatelským řetězcem nebyl možný. Je důležité, že jsme byli schopni výrazně zlepšovat naše produktové portfolio a dařilo se nám na poli inovací v oblasti nových pohonů, autonomie vozidel a datové analytiky. Škodovka se posouvá mezi zásadní evropské firmy na poli mobility a technologií v hromadné dopravě.  Věřím, že se naší skupině bude dařit i nadále budovat silnou pozici na domácích trzích i v zahraničí,“ komentuje výsledky Stanislav Kuba, předseda Dozorčí rady Škoda Group.

 

Hospodářské výsledky Škoda Group

Skupina Škoda Transportation je součástí širší skupiny Škoda Group, která má osm tisíc zaměstnanců a ve které se mimo jiné nachází také výrobce autobusů Temsa i další společnosti. Škoda Group v roce 2021 dosáhla tržeb 614 mil Euro a EBITDA ve výši 45 mil Euro. V případě výsledků celé Škoda Group se jedná o výsledky neauditované.

DPP