Státní podnik Lesy České republiky (LČR) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) uzavřely memorandum o postupu při převodech a vypořádání pozemků. Memorandum by mělo přinést rychlejší přípravu dopravních staveb, uvedly Lesy ČR a ŘSD v tiskové zprávě. Lesy ČR a ŘSD uzavřely v letech 2021 až 2023 ročně asi 100 smluv, které řešily majetkoprávní záležitosti užívání či převodů pozemků.

„Memorandum jednoznačně definuje postupy při majetkoprávním vypořádání mezi oběma organizacemi a mimo jiné přispěje k dalšímu zefektivnění přípravy staveb dopravní infrastruktury,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Poznamenal, že ŘSD se státními lesy spolupracuje i při údržbě dopravní infrastruktury a jejích ochranných pásem, při péči o porosty podél dálnic a silnic či při likvidaci následků větrných polomů.

Memorandum ujasňuje podmínky převodů pozemků i majetkoprávního vypořádání dokončených dopravních staveb i užívání pozemků, na kterých se silnice nebo dálnice připravují. „Věřím, že to přispěje k urychlení staveb klíčové dopravní infrastruktury,“ uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík.

Memorandum není prvním smluvním dokumentem mezi LČR a ŘSD. V roce 2017 uzavřely Lesy ČR vícestrannou rámcovou smlouvu s ŘSD a jednotlivými státními podniky povodí. Dohoda upravuje pravidla nakládání s majetkem při investicích souvisejících s vodními toky.

Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi. ŘSD ČR má na starosti dálnice a silnice I. třídy, tedy zabezpečení jejich výstavby, správy, údržby a modernizace.

Zdroj: ČTK

DPP