[quote]Suché plody (oříšky, sušené ovoce, ořechy), těstoviny, mouka, cereální tyčinky bývají napadány skladištními škůdci. Poslední bariéru tvoří obaly. Nakolik jsou zvolené obaly a obalové materiály odolné vůči skladištním škůdcům ukáží testy dle Metodiky pro hodnocení rezistence obalových fólií před poškozením skladištními škůdci.[/quote]

   Odolnost flexibilních obalů

Metodika je zpracována pro potřeby průmyslu, obchodu a státní správy a praxe k porovnání odolnosti obalových fólií před poškozením skladištními škůdci z řad členovců (roztoči, pisivky, brouci, zavíječi). V této metodice je vytvořen postup umožňující porovnat

  •        odolnost obalových fólií z různých materiálů,
  •        odolnost fólií se zvýšenou ochranou funkcí a
  •        nebezpečnost jednotlivých druhů skladištního hmyzu

z hlediska poškození fólií.

Penetrační a invazivní testy

Metodika přináší dva postupy pro stanovení odolnosti obalových fólií:

  •        penetrační test,
  •        invazní test.

Penetračním testem se prokáže odolnost fólií před prokousáním skladištními členovci, zatímco invazní test ukazuje na odolnost balení před napadením škůdci. V  případě invazního testu vedle odolnosti obalové fólie zaleží i na kvalitě svárů obalu vytvořeného z této fólie.

Preventivní testy při změně materiálu

Použitím metodiky je možné snížit rizika spojená s poškozením a napadením balených potravin skladištními

členovci. Zejména při přechodu na nové obalové materiály (například cereální tyčinky balené do papíru či biodegradovatelných fólií) lze pomocí metodiky potvrdit správnost volby nového obalového materiálu a předejít tak nákladům na reklamace, případně stažení výrobku z trhu.

Stažení bezplatně

Metodika bude zaslána bezplatně ve formátu PDF na základě objednávky obsahující:

  • firma,
  • jméno,
  • pracovní pozice,
  • e-mail,
  • mobil nebo telefon.

 

Objednávku zašlete na adresu: info@syba.cz

  Testování

Kontakt pro provedení testů vašich obalů:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Ing. Radek Aulický Ph.D.; E   aulicky@vurv.cz; T   +420 233 022 360; M   +420 702 087 631; W   www.vurv.cz; Drnovská 507; 160 00 Praha 6 .

 

Zdroj  : SYBA