[quote]Trh práce prochází poměrně silnými otřesy. Omezení vyvolaná epidemií, přicházející krize, a k tomu postupující digitalizace. V důsledku toho se mění nejen strategie zaměstnavatelů, ale i charakter některých profesí. Možnost práce na zkrácený úvazek není v Česku příliš populární. Přesto bude možná pro některé zaměstnavatele šancí, jak ustát současné ekonomické problémy.[/quote]

 

Zájem o práci na zkrácený či částečný úvazek ze strany zaměstnanců je dlouhodobě poměrně vysoký. Přitom v Česku se zaměstnavatelé k částečným úvazkům často nestaví příliš vstřícně. „ V ČR je stále podíl částečných úvazků na trhu velmi nízký, jeden z nejnižších v EU. Aktuálně do 7 procent ze všech zaměstnaných,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu společnosti LMC a připomíná, že právě lidé pracující na částečné úvazky a dohody o provedení práce či pracovní činnosti patřili mezi ty první propuštěné po vypuknutí aktuální krize. „Obdobná zkušenost se dá očekávat i nyní,“ doplňuje.

 

Jak využít potenciálu

Dombrovský z LMC také dlouhodobě upozorňuje, že malá nabídka částečných úvazků je pro významnou skupinu lidí bariérou ve vstupu na trh práce. Ukazuje se ale, že nutnost reagovat na epidemiologická opatření otevřela cestu zrychlení digitalizace. Ta má potenciál proměnit velmi výrazně trh práce a změnit poptávku po pracovní síle.

Dlouhodobě nabízí práci na zkrácený úvazek třeba společnost M2C, která se zabývá facility managementem a ostrahou budov. „Nabídka částečných úvazků se nám velmi osvědčila. Daří se nám díky ní oslovovat lidi, kterým jejich aktuální situace neumožňuje pracovat na plný úvazek, často i z důvodu zdravotního omezení,“ vysvětluje její ředitelka náboru Zita Čížková. „V některých profesích jsou kratší úvazky výhodnější jak pro naše zaměstnance, tak pro nás. Oběma stranám totiž umožňují větší flexibilitu při plánování směn,“ dodává Čížková s tím, že například pracovníci ostrahy musí být neustále ve střehu, a tak je pro ně kratší směna přece jen příjemnější.

 

Jak zvládnout zdravotní limity

Digitalizace v kombinaci s částečnými úvazky může být paradoxně šancí i pro některé lidi se zdravotním postižením, kterým se mohou otevřít profese, které pro ně byly doposud – kvůli zdravotním omezením – nepřístupné. V Česku je více než milion lidí s nějakým typem zdravotního postižení. Byť asi 60 procent z nich jsou důchodci, pořád tu zbývá asi 400 tisíc lidí, kteří jsou v produktivním věku. Pracuje jich jen necelá pětina, na celkovém počtu nezaměstnaných se lidé se zdravotním postižením podíleli více než 13 procenty. „Lidé s postižením (OZP) bohužel nyní na trhu čelí výrazně silnější konkurenci kandidátů, kteří v důsledku covidu přišli o práci,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu společnosti LMC. „Výhled do dalších měsíců není příliš radostný, nezaměstnanost přes zimu celkem rychle poroste, podíl OZP mezi nezaměstnanými se velmi pravděpodobně bude též zvyšovat,“ doplňuje Dombrovský.

Nicméně, právě lidé s mírnějšími zdravotními omezeními často chtějí pracovat, nejsou ale schopni přijmout práci na plný úvazek. Mohou to být ale opět technologie, které pomohou. „I charakter ostrahy budov se mění, jako operátoři služby M2C Space mohou pracovat i lidé, kterým by jejich zdravotní omezení nedovolila pracovat jako ostraha objektu,“ připomíná Zita Čížková z M2C službu vzdáleného dohledu, která využívá pokročilé kamerové systémy v kombinaci s analytickými softwary

 

Zdroj :  LMC