[quote]Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžře (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil rozhodnutí o kartelu nákladních železničních dopravců v projektu Carpathia. Potvrdil také pokuty ve výši 8,4 milionu korun pro tři účastníky kartelu, nejvyšší pokutu deset milionů korun pro Argo Logistics musí úřad v první instanci znovu přezkoumat. Rozhodnutí je pravomocné. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.[/quote]

„V daném případě se jednalo o tzv. tvrdé omezení hospodářské soutěže. Tyto kartelové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad na hospodářskou soutěž a jsou pro zdravé fungování hospodářské soutěže nejzávažnější hrozbou,“ uvedl Mlsna.

ÚOHS zjistil, že firmy AWT Čechofracht, Interfracht, Argo Logistics, Spedica a Rail Cargo Austria si v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia rozdělovaly zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovaly ceny těchto služeb a vyměňovaly si citlivé obchodní informace.

Účastníci kartelu měli v letech 2004 až 2013 uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Měli proto zřízený i rezervační systém, kde se o zakázkách navzájem informovali a rozdělovali si je.

Tři ze společností při odhalení kartelu s úřadem spolupracovaly. Rail Cargo Austria díky tomu, že poskytla úřadu informace a důkazy o existenci kartelu v takzvaném leniency programu, vyvázla bez pokuty. Programu shovívavost, tedy leniency spolu s takzvaným narovnáním využila i firma AWT Čechofracht, s úřadem spolupracovala a pokuta se jí proto výrazně snížila na 1,83 milionu. Procedury narovnání využila i Spedica, která provinění přiznala a pokuta jí klesla o 20 procent na 4,24 milionu korun.

Firma Interfracht dostala pokutu 2,4 milionu korun, podala proti ní rozklad, ale Mlsna ji v druhé instanci potvrdil, Naopak pokutu deset milionů korun pro Argo Logistic vrátil k přezkoumání první instanci úřadu, protože podle něj nebyla řádně zdůvodněna.

 

Zdroj : ČTK

DPP