Česká pošta vypsala veřejnou zakázku na dodávku stovky elektrokol, která jsou určena pro pilotní provoz listovního doručování v rámci zefektivnění činností firmy. Veřejná zakázka byla vypsána na elektrokola v cargo provedení, nikoliv však na elektrické cargokola, jak je v médiích prezentováno.

Důvodem tohoto rozhodnutí byla vysoká cena elektrických cargokol, která se pohybuje od 100 tisíc korun výše a také fakt, že obdobná elektrická cargokola již byla jednou na České poště testována a nepanovala s nimi přílišná spokojenost. Přesto, že veřejná zakázka byla řádně zveřejněna, přihlásila se jediná firma, která splnila podmínky, které si Česká pošta stanovila. Mj. jiné se jedná o minimální nosnost elektrokola 145 kg.

Dodavatel v předložené dokumentaci k elektrokolům tuto nosnost garantuje, navíc jsme dostali čestné prohlášení, že vše, co je v dokumentaci uvedeno, odpovídá realitě a tedy i výše zmíněná nosnost. V případě jakýchkoliv problémů jsou ve smlouvě s dodavatelem uvedeny nástroje, jak řešit případné reklamace, dodání náhradních kol, servis apod. Kola jsou v provozu od začátku letošního roku a průzkum mezi listovními doručovateli, kteří kola využívají, ukázal, že s nově pořízenými elektrokoly panuje 90% spokojenost.

Kolo bylo dle podmínek uvedených ve výběrovém řízení vybaveno boxem na zásilky, brašnami, speciálním osvětlením a dalšími doplňky. Tomu dopovídá výsledná cena kola, která je 65 tisíc bez DPH.

Informace o tom, že pokud by doručovatelka vezla zásilky o hmotnosti 60 kg, musela by vážit také 60 kg, protože se objevují zaručené zprávy, že kola mají nosnost 120 kg, jsou z podstaty nesmyslné. Maximální právní limit pro přepravovanou hmotu je u doručovatelek 20 kg a tedy 60 kg doručovaných zásilek je opravdu nesmysl.

Česká pošta plánuje vypsat další tendr na elektrokola, která zapojí do svého provozu. Přihlásit se bude moci kdokoli a vyhraje ten, kdo nabídne nejlepší podmínky. Jsme rádi, že se ve veřejném prostoru najednou objevuje řada specialistů na elektrokola a firem, které bezpochyby budou schopny splnit podmínky a zakázku vyhrát.

Zdroj : ČP