Workman with clipboard at container terminal, low angle view

[quote]Nevhodně zvolené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro zaměstnance zvyšují firmám náklady odpadové hospodářství a s tím související logistiku. Ukazují to výsledky dobrovolných bezpečnostních auditů, které pomáhají s efektivnějším řízením výdajů za nákup povinného ochranného vybavení pro zaměstnance. Vedle toho přispívají ke snížení pracovní úrazovosti a nemocí z povolání. Shodují se na tom experti na bezpečnost práce ze společností Ardon Safety a Bureau Veritas s přihlédnutím k vlastním analýzám a zkušenostem z praxe.[/quote]

Nevhodné OOPP. Vyšší náklady logistiku a odpadové hospodářství

Vedle toho, že nevhodně zvolené či zastaralé OOPP neposkytují účinnou ochranu proti úrazům a nemocem, zvyšují zároveň náklady na odpadové hospodářství a logistiku firem. Alena Komolá, expertka na bezpečnost práce a lektorka z poradenské společnosti Bureau Veritas, to vysvětluje na jednoduchém příkladu z praxe. „Nákupčí pořídili zaměstnancům pracovní rukavice, které chrání jejich ruce před škodlivými látkami 6 hodin. Jenže pracovní směna trvá 8 hodin, takže jsou nuceni v jednom dni použít dva páry rukavic. To znamená dvojnásobné náklady na OOPP, delší čas na fasování nových rukavic a více odpadu kvůli vyřazeným rukavicím, který se musí někam odvézt. Je opravdu důležité, aby firmy přemýšlely nad tím, jaké pracovní pomůcky zaměstnancům nakupují a zda odpovídají vykonávané práci a rizikům. Nejenže tím omezí riziko pracovních úrazů a sníží počet lidí na neschopenkách, ale také zefektivní své hospodaření.“

Pracovní prostředky, které nechrání zaměstnance v plném rozsahu

Další postřehy z praxe přináší Lubomír Winkler z Ardon Safety, bezpečnostní poradce pro průmyslové firmy. „Zjistili jsme, že většina podniků investuje neefektivně do osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance, například rukavic nebo obuvi. Firmy často nakupují certifikované výrobky, které sice odpovídají bezpečnostním normám na papíře, ale horší je to z hlediska reálné ochrany zaměstnanců nebo životnosti OOPP,“ konstatuje Lubomír Winkler z Ardon Safety a přidává jeden příklad z praxe:

„Pracovníci jednoho podniku používali dvojitou vrstvu rukavic na každou dlaň v domnění, že tím zabrání pořezání při práci s ostrými plechy. Výsledkem byly nejen četné pracovní úrazy, ale také enormně vysoká spotřeba rukavic a sní spojené náklady na odpady, čas strávený výdejem a obměnou nošených rukavic.“ Podle Winklera uvedený případ dobře ilustruje slabou informovanost firem, potažmo nákupčích, o technologickém vývoji na trhu s OOPP, který posunul ochranu zaměstnanců na jinou úroveň, než jaká byla běžná jen několik let zpátky.

Dobrovolné bezpečnostní audity najdou firmám prostor pro úspory

Interní bezpečnostní audity jsou pro firmy nezávazné a nejsou vázané na žádný odběr zboží nebo služeb. Jejich cílem je v prvé řadě odhalit nedostatky v systému bezpečnosti práce, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo nákladům za jejich ochranu. „Výsledkem je návrh opatření, která firmy mohou zavést do praxe, nebo nemusí. Každopádně se minimálně dozvědí, kde je potenciál pro úspory a snížení pracovní úrazovosti. Lépe nastavený systém bezpečnosti práce se pak samozřejmě odrazí také u dodavatelů ochranných pracovních prostředků. Namísto objednávek pro fabriku dělaných od stolu začnou s distribucí zboží, chrání lépe zaměstnance i rozpočty firem,“ uzavírá bezpečnostní poradce z Aardon Safety Lubomír Winkler.

 

Zdroj : ARDON