Invoitix

[quote]Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) neověřil efektivnost využití dotací 7,4 miliardy korun v letech 2015 a 2016 na opravy krajských silnic. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), oznámil mluvčí úřadu Václav Kešner. Kontrola ale neodhalila, že by peníze byly využívány neúčelně. Fond dopravy nemohl vyhodnotit dopady na krajské silniční sítě, protože nemá informace o dalších zdrojích peněz pro kraje na opravy, reagoval mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Předsedkyně Rady Asociace krajů Jana Vildumetzová označila závěry NKÚ za „velmi přínosné“.[/quote]

NKÚ prověřoval využití státních dotací na opravy silnic druhé a třetí třídy a částečně i evropských peněz, rozdělených ROP Jihozápad, v letech 2014 až 2016. U sedmi příjemců podpory – vybraných krajů a krajských organizací – zkontroloval 39 projektů za téměř 750 milionů korun.

Stát poprvé mimořádně přispěl na opravy krajských silnic miliardami korun ze SFDI v roce 2015. Podle ministerstva dopravy to nemělo být systémovým řešením, ale peníze dával stát krajům na silnice i v dalších letech. Podle kontrolorů přesto SFDI nestanovil, jakých cílů by se pomocí těchto dotací mělo dosáhnout.

,,Fond určil jen účel – tedy že se za tyto peníze mají zrekonstruovat a zmodernizovat silnice II. a III. tříd. Nijak už ale nevyhodnocoval, co konkrétně peníze přinesly,“ uvedl mluvčí NKÚ.

Mluvčí ministerstva poukázal na to, že šlo o mimořádnou dotaci na opravy silnic nižších tříd.

,,Podstatné ve vztahu ke kontrole efektivnosti je, že se jedná pouze o jeden ze zdrojů financování silnic II. a III. tříd. Kraj disponuje dalšími zdroji, například IROP, úvěry a má další vlastní zdroje, o kterých SFDI nemá žádné informace. Z tohoto důvodu proto nelze vyhodnocovat celkový dopad,“ uvedl Neusar.

Dodal, že SFDI má přesný přehled rekonstruovaných silnic a kontroluje provedení oprav i postup při zadávacím řízení.

Kraje podle NKÚ dosahovaly pomocí dotací při opravách silnic různých výsledků. Třeba Plzeňský kraj s 4600 kilometry silnic II. a III. třídy získal na státních i evropských dotacích 3,7 miliardy Kč. Podíl cest v nevyhovujícím a havarijním stavu díky nim snížil o 1177 km. Liberecký kraj s 2100 km silnic II. a III. třídy získal zhruba dvě miliardy. Podíl silnic v nevyhovujícím stavu ale snížil jen asi o 150 km, a cest v havarijním stavu dokonce o 50 km přibylo.

Čtyři kontrolované kraje také podle NKÚ neměly spolehlivý nástroj, jak stanovit předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na opravy silnic. Jejich stanovení nechávaly na externích dodavatelích, už ale neověřovaly, jak byla tato hodnota určena, uvedl NKÚ. Průměrná cena opravy kilometru silnic II. a III. třídy tak kolísala od 1,5 milionu až po 14 milionů Kč.

Vildumetzová v reakci pro ČTK připomněla, že současní hejtmani nebyli v kontrolovaném období ještě ve funkcích.

,,Nicméně právě proto jsou pro nás zjištění NKÚ, mimo jiné ohledně hospodárného využití finančních prostředků především při určování cen oprav, velmi důležitá,“ uvedla.

Na jejich základě chce zmapovat aktuální postup a vyhnout se případným chybám. Podotkla, že vždy ale nejde jen o opravy silnic, mnohem nákladnější jsou podle ní rekonstrukce mostů, což může způsobit velký rozdíl v konečných nákladech na jeden kilometr opravených silnic.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP