O uběhlých 30 letech DFJP v rozhovoru s děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Liborem Švadlenkou.

Jak se fakulta v posledních letech proměnila?

Od roku 2016 jsme pracovali na rozvoji a růstu fakulty. V oblasti vědy jsme definovali vědecké týmy, jejichž práci systematicky podporujeme, abychom získali mezinárodní vědecké projekty a ty přinesly publikační činnost. Ve vzdělávání fakulta získala institucionální akreditaci pro oblast dopravy. Udělali jsme významnou restrukturalizaci studijních programů, zmenšili jejich počet, zefektivnili je a udělali je atraktivnější pro uchazeče o studium. Velkým krokem bylo založení katedry letecké dopravy a akreditování prvního profesního bakalářského programu v tomto oboru. Kvalitní výuka ale musí být provázaná s praxí. Naše fakulta je tímto propojením typická, jelikož běžně do výuky zveme odborníky, aby studentům představili aktuální trendy.

Na jaře oslaví fakulta 30 let. Plánujete oslavy?

Čeká nás významné jubileum a my si ho chceme připomenout. Připravili jsme výstavu o Janu Pernerovi, po němž je naše fakulta pojmenovaná. Akcí, kterými si připomeneme velikány dopravy z Pardubického kraje, jakými byli Jan Perner, Jan Kašpar a Josef Ressel, plánujeme více. Fakulta byla založena 1. dubna, slavit ale budeme celý rok. Pro studenty připravujeme aktivity a speciální přednášky k tématu dopravy, pro zaměstnance a partnery z univerzity i z praxe plánujeme oslavu výročí. Doufáme, že se nám podaří uspořádat veřejnou akci o bezpečnosti v dopravě. Plánujeme také historicky první setkání našich absolventů, na kterém se rádi po letech setkáme s bývalými studenty.

Jaká by měla fakulta být za dalších 30 let?

Naším cílem je dopravní fakulta jako renomované centrum dopravního vzdělávání a výzkumu. To se nám daří postupně naplňovat. Ale abychom tohoto cíle dosáhli, je třeba mít díky kvalitní výuce absolventy s výborným uplatněním v praxi a realizovat významné vědecko-výzkumné projekty, které vedou k prestižním aplikačním a publikačním výstupům. Protože je stále nedostatek dopravních odborníků chtěli bychom do budoucna zvýšit počet studentů napříč studijními programy. Naší snahou je oslovit i zahraniční studenty. Věřím, že nám v tom pomohou dva nové studijní programy v navazujícím magisterském studiu „Transport Operations Management“ a „Rail Vehicles“, jejichž výuku bychom rádi zahájili příští akademický rok. Chceme také získat větší počet úspěšných absolventů v doktorském studiu. Doktorandi jsou totiž významným prvkem v kvalitní vědecko-výzkumné činnosti každé fakulty.

Ve vědecko-výzkumné oblasti se chceme ve větší míře zapojovat do prestižních mezinárodních projektů a konsorcií.

Do výčtu našich cílů musíme ale zahrnout také cíle spojené s našimi zaměstnanci a studenty. Rádi bychom pokračovali v budování kvalitního pracovního, resp. studijního prostředí. Pro nejbližší roky plánujeme celkovou rekonstrukci budovy DC a postupně zlepšovat budovu DA. Obecně je naším cílem vytvořit zaměstnancům takové podmínky, aby u nás rádi pracovali a měli všechny předpoklady k dosažení výsledků ve vzdělávací i vědecko-výzkumné oblasti.

Práce je tedy před námi ještě hodně, chtělo by se říci minimálně na dalších 30 let.

Zdroj : Univerzita Pardubice