Zdroj: AsstrA
DPP

Jarní období je pro experty dopravní a logistické oblasti spojeno s nárůstem objemu dopravy takových skupin nákladů, jako jsou semena, pesticidy, hnojiva, tedy zboží spojené se sezónou výsevu.

V jižních státech, na příklad v Iránu, začíná toto období o něco dříve než u severních sousedů: na konci února začínají pro zemědělce z dané zeměpisné šířky těžké měsíce. K obtížím nepatří jen velký objem práce, ale také nepříznivé klimatické podmínky. Zatímco zásoby pšenice a ječmene zajišťují soběstačnost íránského domácího trhu, je zpracovatelský sektor mnohem více závislý na dovážených surovinách. V roce 2017 se Írán stal třetím největším importérem ječmene na světě, hned po Saudské Arábii a Číně. Jedna čtvrtina uvedených surovin byla dodána z Ruska.

O komentář na téma specifik dopravy obilných rostlin na trase Rusko-Írán jsme požádali Mohammada Sadeghiharabadiho, Country Managera AsstrA-Associated Traffic AG pro oblast Íránu.

Pane Mohammade, pozorujete nárůst nebo pokles poptávky po dopravě obilí na trase Ruská federace – Írán. Z čeho to vyplývá? Jaké jsou Vaše prognózy ohledně situace na trhu v nejbližší době?

Mohu rozhodně říct, že množství obilí nakupovaného v Rusku pro další export do Íránu roste. Je to vidět v případě žádostí našich zákazníků: nedávno, téměř zároveň jsme obdrželi dotazy od dvou různých zákazníků na dopravu ječmene a čočky ze Saratowa a Volgogradu do Íránu. Celková hmotnost převážených nákladů činila cca 3,5 tis. tun. Pravidelně dostáváme otázky na opětovné nacenění zakázek na dopravu zrní v tomto směru. Nárůst zájmu o íránský trh je spojen především s atmosférickými podmínkami. Koncem února informovalo Národní centrum pro krizová řízení v Íránu o suchu v celém státě (97 % území státu). Za takových podmínek je již velmi málo pravděpodobné, že úroda sklizená v červenci bude schopna zajistit potřebu domácího trhu Íránu, aniž bychom zmiňovali obilné mlýny v zemi, které jsou v období sklizně zaplněny íránskými surovinami dokonce jen z 50 %. Proto v blízké budoucnosti očekáváme nejen nárůst množství a objemu dopravy ječmene a čočky, ale také doplnění tohoto soupisu o pšenici, rýži a jiné obiloviny z orných půd.

V posledních letech zavedl Írán řadu zákazů týkajících se importu zemědělských produktů, včetně obilí. Jak to ovlivňuje množství realizované dopravy?

Zákazy v zemědělském sektoru jsou v Íránu dost pružné. V listopadu minulého roku byl zrušen zákaz dovozu rýže. Před necelými třemi týdny uzavřely Írán, Rusko a Kazachstán třístrannou dohodu o obchodu pšenicí, bez ohledu na zákaz, jaký byl zaveden v březnu minulého roku.

Soustředíme-li se na logistiku – obilí je dopravováno především s využitím kontejnerů nebo také plachet? Která možnost se zákazníkovi nejvíce vyplatí?

To záleží na místě nakládky. V případě Saratowa byla finančně výhodnějším způsobem dopravy ječmene pozemní doprava, proto jsme zákazníkovi nabídli možnost dopravy s využitím 20tunových chladírenských vozů. V případě Astrachania jsme samozřejmě zvolili mořský přístav, zboží jsme však nepřepravovali v kontejnerech, ale volně. Obecně řečeno, volba vozidla ovlivňuje pouze konečnou cenu dopravy, a tedy konečnou cenu obilí pro spotřebitele.

Jaké formální překážky a potíže jsou spojeny s dopravou obilí do Íránu?

Z právního hlediska vyžaduje doprava osiva hygienické osvědčení, průvodní dokumenty a nákladní list. Pokud zákazník nechce ztrácet čas samostatnou přípravou dokumentace, zastoupíme ho. Práce s íránskými firmami se řídí svými právy, vyžaduje znalosti a pochopení. Máme v této otázce velké zkušenosti, což značně usnadňuje a urychluje proces dopravy.

Z praktického hlediska je hlavním problémem pro logistické operátory na trase Rusko-Írán nedostatek automobilů, lodí nebo volných dočasných skladů v přístavech. Ale v našem případě díky rozsáhlé síti důvěryhodných obchodních partnerů je AsstrA vždy schopna nabídnout zákazníkovi příslušnou možnost dopravy.

Vedoucí oddělení AsstrA Grain Logistics, Aleksej Sorokin, mluví o možnostech AsstrA v zemědělském sektoru: 

AsstrA realizuje mezinárodní dopravu obilných rostlin do EU, států SNS a Asie. Nabízíme dopravu zboží volně nebo v kontejnerech, námořní a říční dopravu, železniční dopravu ve speciálních vagónech na obilí, a také obchod s obilným a olejnatým zbožím. V roce 2017 vzrostlo množství ječmene, sladu, pšenice a jiných skupin obilí dopravovaných AsstrA o 40 % ve srovnání s rokem 2016. Plánujeme udržet analogické tempo rozvoje také v roce 2018.