Přinášíme vám aktuální program akce Odborné setkání železnice Pardubice 2023, která se koná již 13. dubna 2023 v Aule Jana Pernera Univerzity Pardubice. Po roce se tak opět do Pardubic sjedou vrcholní političtí představitelé, přední železniční odborníci a osobnosti ze světa železnic, aby zde představili vizi budoucnosti železnice a diskutovali o palčivých problémech současnosti. Konference se koná pod záštitou Dopravní fakulty Jana Pernera, která letos slaví 30 let své existence.

A jaký bude program? V rámci prvního bloku představí náměstkyně ministra dopravy Lenka Hlubučková střednědobý plán státu na financování nových projektů, včetně vysokorychlostních tratí.

Mezi tématy i termíny přípravy a zahájení výstavby vysokorychlostních spojení

Ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic Jakub Bazgier představí přesné termíny přípravy a zahájení výstavby vysokorychlostních spojení, které předpokládáme v roce 2025.

V rámci diskuze se zaměříme také na konkrétní problémy – především na nevyhovující a problematická rozhodnutí EU ve věci rozvoje infrastruktury. Nákladní dopravci ŽESNAD.CZ budou mluvit o své pozici k tématu „digitální spřáhlo“, odborníci na zabezpečení pak kriticky popíší nejednoznačná rozhodnutí u zabezpečovače ETCS. Velkým tématem bude spolehlivost železnice a konkrétní návrhy na odstranění zpoždění a zvýšení přesnosti jízdního řádu vlaků v České republice.

Evropská praxe pohledem odborníků

Druhý diskuzní panelu bude zaměřen na evropskou praxi. V současnosti funguje řada moderních řešení, která by českou železnici posunula o desítky let dopředu. Moderní využití regionálních tratí, bateriové nebo vodíkové pohony či obchodní střediska a restaurace v prostorách nádraží. To vše můžeme potkat v okolních zemích, a to také představíme v druhém bloku. Mezi vystupujícími jsou například prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka, generální ředitel dodavatele vodíkových vlaků Alstom Dan Kurucz nebo šéf strategie Škoda Transportation Tomáš Ignačák.

Vstup na odborné setkání Železnice Pardubice 2023 zcela zdarma

Stejně jako v předchozích letech, i letos je vstup na odborné setkání Železnice Pardubice 2023 zcela zdarma. Přihlásit se mohou všichni se zájmem o českou železnici, ať už se jedná o studenty, odborníky, zástupce měst a krajů nebo železniční fanoušky. Veškeré informace o akci včetně programu a registrace naleznete na webové adrese www.zeleznicepardubice.cz.

Odbornými garanty konference jsou:

  • Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  • Správa Železnic
  • ŽESNAD.CZ
  • Asociace podniků českého železničního průmyslu
  • Svaz dopravy České republiky