S příchodem jarního slunce a delších dnů se otevírají nové možnosti a výzvy pro logistické společnosti. Pro náchylné zásilky, které vyžadují speciální péči a opatření, je jarní období obdobím počínajícího rizika. Je nezbytné zajistit, aby byly tyto zásilky doručeny včas, v perfektním stavu a bez vlivu nežádoucích faktorů, jako je například venkovní teplota.

V GO! Express & Logistics jsou připraveni nabídnout našim zákazníkům přepravu ve speciálních teplotních režimech a další opatření, které zajistí spolehlivé doručení křehkých a na teplotu náchylných zásilek. Existují dva způsoby přepravy v kontrolované teplotě – aktivní a pasivní chlazení. Cílem následujících odstavců bude popsat výhody obou řešení a poradit s výběrem toho nejvhodnějšího pro vaše individuální potřeby. Díky dlouholeté zkušenosti a moderním technologiím dokáží zajistit, aby vaše zásilky dorazily na místo určení v pořádku a v co nejkratším možném čase.

Kdy řešit aktivní chlazení?

Aktivní chlazení je vhodné pro zásilky, které vyžadují přesnou a stabilní teplotu během celé přepravy. Tento typ přepravy využívá speciální chladicí zařízení, jako jsou například kontejnery, chladicí jednotky nebo izotermické nákladní automobily. Tato zařízení jsou schopna udržovat konstantní teplotu v rozmezí od -30 °C do +30 °C, v závislosti na požadavcích zákazníka a typu zásilky. Aktivní chlazení je nezbytné pro zásilky, jako jsou například léky, biologické materiály nebo potraviny, které jsou citlivé na vysoké či nízké teploty. Například určité druhy léků mohou být neúčinné, pokud jsou vystaveny vysokým teplotám po dobu delší než 24 hodin.

Některé potraviny, jako jsou maso a ryby, mohou být nebezpečné pro konzumaci, pokud nejsou udržovány v dostatečně nízké teplotě. Biologické materiály, jako jsou krevní vzorky nebo orgány k transplantaci, musí být uchovávány při přesné a stabilní teplotě, aby se zabránilo degradaci. V GO! Express & Logistics nově nabízí pokrytí České republiky vlastními vozy s aktivním chlazením a jejich specialisté jsou vždy připraveni pomoci zákazníkům vybrat nejvhodnější řešení pro jejich potřeby.

Ve kterých případech zvolit pasivní chlazení?

Pasivní chlazení je ideální pro menší zásilky, které vyžadují udržování stabilní teploty po dobu několika hodin během přepravy. Tento typ přepravy využívá izolovaných obalů a chladicích médií, jako jsou například gelové bloky nebo suchý led, které jsou umístěny spolu se zásilkou do izolovaného obalu. Tyto materiály jsou schopny udržovat přijatelnou teplotu během přepravy. Pasivně se vyplatí chladit zásilky jako například potraviny, kosmetické výrobky nebo léky. Například když zákazník objedná potraviny online, mohou být tyto zásilky doručeny v izolovaných obalech s gelovými bloky, které udržují potraviny v optimální teplotě během přepravy.

Pasivní chlazení je také výhodné pro zásilky, které jsou omezeny velikostí nebo hmotností. Vzhledem k tomu, že pasivní chlazení nevyžaduje velká chladicí zařízení, může být tato metoda přepravy velmi ekonomická a efektivní. V GO! Express & Logistics mají k dispozici širokou škálu izolovaných obalů a chladicích médií, aby byla zajištěna nejlepší ochrana a doručení vašich zásilek v požadované teplotě. Specialisté vám rádi poradí s výběrem nejvhodnějšího řešení pro vaše konkrétní potřeby, ať už se jedná o aktivní nebo pasivní chlazení.

Zdroj: GO!

DPP