Invoitix

Do zahájení veletrhu FACHPACK, evropského veletrhu obalových technologií, postupů a procesů, ve veletržním centru v Norimberku zbývá pouhých šest měsíců. Všichni v oboru se již nesmírně těší na opětovné setkání. Mnozí mají zajisté stále v paměti mimořádně pozitivní atmosféru na tomto veletrhu v roce 2021. Zástupci obalového průmyslu se od 27. do 29. září 2022 znovu na tři dny setkají, aby diskutovali se svými partnery a zákazníky, informovali o trendech a inovacích a nechali se inspirovat poutavými vystoupeními a tématy. Zeptali jsme se Phillipa Blasse, ředitele veletrhu Fachpack ze společnosti NürnbergMesse, jaký je stav příprav. Při rozhovoru nám poskytl předběžný pohled na to, co můžeme od veletrhu FACHPACK 2022 očekávat.

 

  1. Tým FACHPACK je právě uprostřed příprav na nadcházející veletrh. Co přesně se právě teď děje? A prozradíte nám, kolik vystavovatelů v září na veletrhu bude?

Nyní se právě zabýváme plánováním rozmístění veletržních stánků. Rozmisťujeme tedy vystavovatele podle jejich přání a nabídky a situace ve výstavních halách. Tím se budeme zabývat zhruba do Velikonoc. Poté zveřejníme plány hal a také prvotní seznam vystavovatelů. Obojí pak bude k dispozici na našich stránkách – www.fachpack.de. V současnosti vycházíme z toho, že v září bude v devíti výstavních halách představovat obaly, obalové technologie a procesy přes 1000 vystavovatelů. Přihlášky ještě přijímáme až do 30. června. Kromě toho právě dáváme dohromady poutavý doprovodný program s atraktivními speciálními výstavami, inspirujícími vystupujícími a udílením cen.

 

  1. Před nedávnem jsme si mohli přečíst, že se letos zároveň s veletrhem FACHPACK bude konat také POWTECH, přední mezinárodní veletrh pro technologie zpracovaní prášků, granulátů a sypkých hmot. Jaké synergie toto propojení veletrhů přinese?

Je to pravda. Máme velkou radost, že se letos POWTECH koná ve spojení s veletrhem FACHPACK, protože se s ním výborně doplňuje v oblastech zpracovávání a balení. Tato dvojice veletrhů totiž zabírá celý řetězec tvorby hodnot od výroby produktů až po jejich zabalení. A oba veletrhy oslovují uživatele z oblastí farmaceutického průmyslu, chemického průmyslu i z oblasti produkce potravin a krmiv. 29 % návštěvníků předešlého veletrhu POWTECH v dotazníku uvedlo, že je téma „balení a plnění“ zajímá, takže pro vystavovatele na veletrhu FACHPACK představují nové potenciální návštěvníky. Zajímavý pro návštěvníky veletrhu FACHPACK bude určitě také společný stánek zaměřený na balení ve farmaceutickém průmyslu, který díky těmto synergiím vznikl. Vstupenka samozřejmě umožňuje návštěvníkům přístup na oba veletrhy. Vystavující, kteří jsou relevantní pro oba veletrhy, se prezentují především v hale 4.

 

  1. Tématem veletrhu FACHPACK 2022 je „Přechod v obalovém průmyslu“. Co se tím rozumí? A jak se to projevuje na podobě veletrhu?

Obalový průmysl prochází zásadní proměnou, kterou ještě zintenzivnila pandemie a válka na Ukrajině. Průmysl a obchod čelí stále novým výzvám. Udržitelnost, elektronické obchodování a digitalizace jsou tři hlavní trendy v oblasti obalů, které naše vystavovatele a návštěvníky v současnosti zajímají. S tím souvisejí témata jako nedostatek surovin, potíže se zásobováním a nedostatek pracovních sil. Toto vše celé odvětví proměňuje a to bychom chtěli prostřednictvím našeho hlavního tématu „Přechod v obalového průmyslu“ také vyzdvihnout. Schválně jsme při tom nezvolili nadužívaný pojem „transformace“. Je to proto, že transformace je založená na přechodech, tedy malých změnách, které však mají dohromady velký dopad, jak říká Harry Gatterer z organizace Zukunftsinstitut. My to chápeme také tak. Jde spíše o velké množství menších událostí a trendů, které poukazují na probíhající převrat a které budou představeny na veletrhu FACHPACK na stáncích, v rámci speciální výstavy „Packaging through Design“ a na fórech PACKBOX, TECHBOX a INNOVATIONSBOX.

 

  1. To zní velmi slibně a zároveň nás to přivádí k dalšímu bodu. Kromě stánků vystavovatelů je pro návštěvníky každého veletrhu zajímavý samozřejmě také doprovodný program. Co se plánuje na rok 2022?

Doprovodný program veletrhu FACHPACK bude opět velmi rozmanitý, inspirativní a rozsáhlý. Zcela ve shodě s hlavním tématem „Přechod v obalovém průmyslu“ a palčivými otázkami týkající se tohoto odvětví jsou u návštěvníků velmi oblíbená fóra PACKBOX a TECHBOX. Tři témata fóra PACKBOX jsou: „Trh – zkušenost a očekávání“, „Udržitelný design a materiály“ a „Balení digitálně a chytře“. Na fóru TECHBOX jsou na programu témata „Inovace a strategie v oblasti klimatu“, „Nový způsob práce a proměny získávání odborných pracovních sil“ a „Efektivita a digitalizace“.

Designem balení a příběhy produktů a návrhářů se zabývá například speciální výstava „Packaging through Design“, kterou připravuje náš mnohaletý partner Bayern Design. Svěží nápady a nové myšlenky ze světa balení budou k vidění v naší mezinárodní sekci start-upů (International Start-Up-Area) a ve společném stánku pro mladé a inovativní podniky. V první den veletrhu proběhne také udílení renomované mezinárodní Německé ceny za obaly udílené Německým institutem pro obaly (Deutsches Verpackungsinstitut, dvi) Poutavé informace z oblasti etiketovací techniky a robotiky slibuje pavilon „Etikety a všechno kolem nich“ a také robotická balicí linka. Navazování kontaktů a výměna informací budou na pořadu dne v pavilonu evropských sdružení a asociací zaměřených na obalový průmysl. Toto vše a mnoho dalšího vás čeká na veletrhu FACHPACK. Můžete se těšit!

 

  1. Minulý rok jste rozšířili veletrh pomocí aplikace myFACHPACK také do digitálního prostoru. Bude myFACHPACK k dispozici i v roce 2022? A pokud ano, jakou přidanou hodnotu toto digitální rozšíření přináší?

Jádrem veletrhu FACHPACK 2022 je skutečný zážitek přímo na místě. Nejen osobní rozhovory tváří v tvář, ale i inspirativní a živá nálada v halách jsou tím, co naši zákazníci na veletrhu oceňují nejvíce. Digitální možnosti však samozřejmě dovolují připravit návštěvu veletrhu a navazující aktivity ještě lépe a efektivněji. Proto bude myFACHPACK k dispozici i v roce 2022, a to v přepracované verzi s novými funkcemi pro vystavovatele a pro vyhledávání produktů, navazování kontaktů a přenos znalostí.

Ještě před veletrhem si mohou návštěvníci všechny vystavující prohlédnout a vybrat si z nich mnoha různými způsoby na základě svých osobních zájmů. Za tímto účelem bude od května na webových stránkách k dispozici plnohodnotné vyhledávání vystavovatelů a produktů. Od září pak budou v aplikaci myFACHPACK dostupné interaktivní funkce, které kromě personalizovaného získávání kontaktů prostřednictvím chatu a přehrávání videí umožňují také plánování termínů a činí tak návštěvu veletrhu ještě efektivnější. Přednášky z fór PACKBOX, TECHBOX a INNOVATIONSBOX budou opět živě přenášeny, aby se mohli digitálně zúčastnit i lidé, kteří veletrh nenavštíví. Pokud někdo nějakou přednášku na veletrhu nestihne, může si ji později stáhnout a prohlédnout v pohodlí svého domova.

 

O veletrhu FACHPACK

Veletrh FACHPACK (od 27. do 29. 9. 2022) je evropským veletrhem obalů a balicích technik a procesů. Vystavovatelé na něm prezentují svoji nabídku související s procesy balení průmyslového a spotřebního zboží. Představují se zde: obalové materiály a balicí prostředky, plnicí a balicí stroje, etiketovací, značkovací a identifikační technika, stroje a přístroje související s balením, potisk a úprava obalových materiálů, paletovací technika, interní logistika a služby. S novým sloganem „Tvoříme budoucnost“ se veletrh FACHPACK 2022 soustředí na vysoce aktuální hlavní téma „Přechod v obalovém průmyslu“. Jakožto místo setkání všech hráčů na evropském trhu s obaly přitahuje FACHPACK návštěvníky ze všech odvětví obalového průmyslu: potravinářství / nápoje / poživatiny / farmaceutika / kosmetika / chemie / zdravotnictví / nepotravinářské výrobky / krmiva / další spotřební zboží, např. v automobilovém průmyslu / technické produkty / zdravotnické technologie a další průmyslové zboží. V roce 2022 se zároveň s veletrhem FACHPACK v Norimberském veletržním centru koná také veletrh POWTECH, přední mezinárodní veletrh pro technologie zpracovaní prášků, granulátů a sypkých hmot. To umožňuje vznik synergií mezi oblastmi zpracovávání a balení. www.FACHPACK.de

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP