[quote]Komise oznámila 2. dubna novou nouzovou podporu na pomoc uprchlíkům v Řecku. Nové finanční prostředky na projekty pomoci v Řecku ve výši 180 milionů EUR, včetně zintenzivnění vlajkové lodi „Emergency Support to Integration & Accommodation“ (ESTIA), která pomáhá dostat uprchlíky do městských sídlišť mimo tábory a poskytuje jim pravidelnou peněžní pomoc.[/quote]

Financování oznámil komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides na setkání 2. dubna s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem v Aténách. ESTIA spuštěná v červenci 2017 s Agenturou OSN pro uprchlíky je největší operace pomoci EU v zemi a pracuje v souladu s politikou řecké vlády “mimo táborů“. Zatím vytvořila více než 23 000 městských ubytovacích zařízení a vytvořila systém peněžní pomoci sloužící více než 41 000 uprchlíkům a žadatelům o azyl.

„Naše humanitární programy pro uprchlíky v Řecku jsou jasným a hlasitým signálem evropské solidarity a nadále plníme naše silné odhodlání pomáhat uprchlíkům v Řecku žít bezpečnější, normální a důstojný život a usnadnit jejich integraci do místního hospodářství a společnosti. Náš program ESTIA dosahuje skutečných výsledků pro změnu života lidí k lepšímu. Zvláštní hold věnuji řeckým občanům a starostům, kteří uvítali uprchlíky ve svých obcích s velkou empatii a péčí,“ uvedl komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides.

S Dánskou radou uprchlíků, Arbeiter-Samariter-Bund, Médecins du Monde, španělským Červeným křížem a řeckými nevládními organizacemi METAdrasi a Smile of the Child bylo podepsáno šest dalších smluv s cílem řešit naléhavé humanitární potřeby v Řecku, včetně přístřeší, primární zdravotní péče, psychosociální podpory, zlepšení hygienických podmínek, neformálního vzdělávání, poskytování tlumočení pro zdraví a ochranu. Celkově Evropská komise poskytla Řecku více než 1,5 miliardy EUR na pomoc při řízení humanitární situace, migrace a vnějších hranic prostřednictvím různých druhů financování.

Souvislosti

Nouzová pomoc Řecku

V oblasti nouzové pomoci v Řecku v naléhavých a mimořádných případech, jako je zvýšený příliv uprchlíků v Evropě, může Evropská komise financovat humanitární pomoc pro lidi v nouzi na území EU prostřednictvím nástroje pro nouzovou podporu, který byl poprvé aktivován v březnu roku 2016. Celková humanitární pomoc EU vyplacena dosud Řecku prostřednictvím tohoto nástroje byla 605,3 milionu EUR.

Program ESTIA s UNHCR

Dnešní nové financování programu ESTIA umožní, aby se do konce roku 2018 vytvořilo 27 000 míst v městském prostředí. Většina pronajatých bytů bude v městech na pevnině v Řecku, 2000 míst bude na řeckých ostrovech. Součást tohoto systému je také několik obcí v Řecku.

Na program peněžní pomoci ESTIA má v polovině roku 2018 dosáhnout 45 000 lidí. Utečenci a žadatelé o azyl dostávají předem stanovené měsíční hotovostní alokace prostřednictvím platební karty. To jim poskytuje volbu a umožňuje důstojně uspokojovat jejich základní potřeby a současně podporuje místní hospodářství. Zvýšení efektivity pomoci v hotovosti zůstává prioritou EU.

Humanitární podpora Komise doplňuje další nástroje financování EU, které již poskytují významné finanční prostředky na pomoc v Řecku, jako je Fond pro azyl, migraci a integraci, Fond pro vnitřní bezpečnost, Evropský fond pro nejchudší obyvatelstvo a Program EU pro zdraví. Doplňuje také dobrovolné nabídky materiální pomoci zpočátku poskytované státy účastnícími se mechanismu civilní ochrany EU.

 

Factsheet ‚Greece: Response to the Refugee Crisis‘